Dzierżawa łączy cyfrowych transmisji danych

Wzdłuż kabli światłowodowych zbudowana jest sieć składająca się z krotnic SDH. Wykorzystując ten system PERN świadczy również usługę dzierżawy kanałów cyfrowych.

Polega ona na udostępnieniu klientowi przezroczystego łącza do transmisji danych pomiędzy dwoma wskazanymi punktami i zapewnieniu na nim przepływności o stałej szybkości w zakresie od    n x E1 (2 Mbit/s) przez E3 (34 Mbit/s), STM-1 (155 Mbit/s), STM – 4 (622 Mbit/s) do 1 GbE (1,25 Gbit/s) w relacjach krajowych i międzynarodowych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!