Fundacja Grupy PERN przekaże szpitalom ponad 1 mln zł na walkę z epidemią

03/18/20

Fundacja Grupy PERN przekaże szpitalom ponad 1 mln zł na walkę z epidemią

Fundacja Grupy PERN przekaże ponad 1 mln zł by wesprzeć placówki medyczne w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. PERN jako jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, wprowadziła szereg zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju.

W walce z epidemią konieczna jest determinacja, cierpliwość i konsekwencja ale także środki finansowe na zakup niezbędnych narzędzi do pokonania choroby. Dlatego chcemy mieć wkład w pomoc naszym placówkom medycznym.
-Igor Wasilewski, Prezes PERN

PERN podjął kroki by zabezpieczyć ciągłość działania

Dla PERN, obecna sytuacja to wyzwanie i wielka odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i utrzymanie ciągłości działania. Chodzi o to, aby klienci czyli rafinerie, ale także odbiorcy końcowi na stacjach paliw, nie odczuli tej sytuacji. Dlatego Spółka podjęła szereg działań, które mają zabezpieczyć ją logistycznie i organizacyjnie na wypadek potencjalnych zagrożeń:

  • Od kilku dni obowiązuje Zarządzenie Prezesa PERN, które reguluje sposób funkcjonowania Firmy w czasie epidemii,,
  • wprowadzono szereg dodatkowych procedur, których celem jest ograniczenie dostępu do obiektów PERN, by minimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii,
  • plany ciągłości działania, które są scenariuszem funkcjonowania w najtrudniejszych sytuacjach, podlegają ciągłej weryfikacji i aktualizacji zgodnie z rozwojem wydarzeń,
  • Spółka na bieżąco prowadzi działania prewencyjne i komunikacyjne.

oryginalny wpis

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi