Fundacja

Fundacja Grupy PERN działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatora – PERN S.A. W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizujemy działania w obszarze zaangażowania społecznego. W ramach celów określonych w statucie udzielamy pomocy filantropijnej (nie udzielamy indywidualnego wsparcia).
Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000458114, NIP 7743216178, REGON 146709395.
Szczegóły dotyczące uzyskania wsparcia finansowego od Fundacji Grupy PERN, znajdą Państwo w zakładce „Zasady udzielenia wsparcia”.
Wniosek o wsparcie oraz inne dokumenty związane z ubieganiem się o darowiznę oraz jej rozliczeniem znajdują się poniżej:

Wniosek o wsparcie POBIERZ
Wniosek o wsparcie POBIERZ
Oświadczenia ochrona danych POBIERZ
Oświadczenia do pełnomocnictwa POBIERZ
Umowa darowizna finansowa POBIERZ
Raport POBIERZ
Raport – wzór POBIERZ

Logotyp Fundacji Grupy PERN

Logo Fundacji – pion POBIERZ
Logo Fundacji – poziom POBIERZ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!