NAFTOPORT Sp. z o.o.

naftoport logo

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. (NAFTOPORT) jest jednym z największych naftowych terminali przeładunkowych na Bałtyku.

NAFTOPORT stanowi istotny element logistyki dostaw ropy naftowej, zaopatrując w surowiec rafinerie PKN ORLEN i Grupy LOTOS, a także TRM Leuna i PCK Schwedt w Niemczech. Przedsiębiorstwo prowadzi także morskie przeładunki produktów naftowych na rzecz Grupy LOTOS – za pośrednictwem terminalu NAFTOPORT realizowana jest większość eksportu produktów naftowych z Polski. PERN S.A. posiada 66,67% udziałów w kapitale spółki.
Zlokalizowany w Porcie Północnym w Gdańsku terminal przeładunkowy (Baza Przeładunku Paliw Płynnych) jest jedynym w Polsce terminalem przeładunku ropy naftowej. Potencjał spółki umożliwia przeładunek ponad 40 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku, zapewniając możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów „Przyjaźń”.

Na terminal Spółki NAFTOPORT składają się 4 uniwersalne stanowiska przeładunkowe (możliwa jest jednoczesna obsługa statków na wszystkich stanowiskach), przy których obsługiwane są największe zbiornikowce oceaniczne zawijające na Morze Bałtyckie, w tym statki VLCC o długości przekraczającej 300 m. W budowie znajduje się kolejne stanowisko przeznaczone do przeładunku produktów naftowych. Stanowiska są wyposażone w nowoczesne ramiona przeładunkowe oraz w instalację do odbioru oparów węglowodorowych ze statków.

Przeładunki prowadzone są w zamkniętych basenach portowych, zabezpieczonych falochronami oraz stałymi i pneumatycznymi zaporami przeciwrozlewowymi. Na nabrzeżach znajdują się urządzenia systemów bezpiecznego cumowania. Sterowany komputerowo system ochrony ppoż., wyposażony w telewizję przemysłową i równoległe systemy monitorowania, detekcji i powiadamiania, wraz ze wsparciem samochodów i statków pożarniczych, zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od momentu rozpoczęcia działalności przez NAFTOPORT (1992 r.) na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych obsłużono ponad 5,5 tys. zbiornikowców i przeładowano ponad 185 mln ton ropy i produktów naftowych.

Kontakt:
NAFTOPORT  Sp. z o.o.
ul. Kpt. ż.w. W. Poinca 1
80-561 Gdańsk
Tel. +48 58 343 74 25
Fax +48 58 343 76 06

http://www.naftoport.pl/

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi