NAFTOSERWIS Sp. z o.o.

Naftoserwis jest firmą świadczącą specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych. Firma współpracuje z największymi operatorami w branży naftowej. PERN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki.
Naftoserwis wykonuje prace serwisowe na 20 bazach paliw w ramach Grupy PERN oraz zapewnia bezpieczeństwo techniczne instalacji nalewczych i magazynowych. Dodatkowo Naftoserwis świadczy usługi czyszczenia zbiorników paliwowych, prac instalacyjnych oraz pomiarów linii nalewczych wraz z obsługą legalizacyjną.

Kontakt:
Naftoserwis Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 53,
04-028 Warszawa
tel. (+48) 22 871 10 01 lub (+48) 22 871 10 02
fax. (+48) 22 871 10 03

http://naftoserwis.pl/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl