SIARKOPOL Gdańsk S.A.

„Siarkopol” Gdańsk S.A. (Siarkopol) powstała w Gdańsku w 1969 roku celem obsługi eksportu drogą morską polskiej siarki kopalnej. Od lat 90-tych Spółka sukcesywnie rozszerza asortyment obsługiwanych produktów masowych płynnych. W chwili obecnej, poza obsługą siarki, Spółka świadczy usługi przeładunkowo – magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego. Od tego roku Spółka uruchomiła usługę konfekcjonowania produktów z wykorzystaniem transportu kontenerowego.

„Siarkopol” Gdańsk S.A. posiada dostęp do nabrzeża portowego z możliwością przyjmowania statków o tonażu do 30.000 ton, zanurzeniem 10,1 m oraz wysokości 14 m od lustra wody. Posiadana infrastruktura techniczna, min. duża bocznica kolejowa, stosowane technologie, moce energetyczne, jak również dogodna lokalizacja w centrum terenów Portu Gdańskiego znakomicie sprzyjają tworzeniu subterminali magazynowych dla różnych produktów spożywczych, chemicznych oraz petrochemicznych.

Infrastruktura „Siarkopol” Gdańsk S.A. przystosowana jest do przeładunków portowych płynnych produktów ropopochodnych m.in. takich jak:- oleje opałowe, – oleje bazowe, – oleje napędowe.

Ponadto Spółka posiada możliwość obsługi produktów pochodzenia roślinnego:- biopaliwa i biokomponenty, – oleje roślinne, – melasa.

Usługi w zakresie przeładunku i składowania produktów płynnych mają charakter kompleksowy. Oferowane operacje przeładunkowe świadczone są w relacjach bezpośrednich jak i pośrednich z wykorzystaniem pojemności magazynowych, tak  w imporcie jak i eksporcie. W tym roku Spółka uruchomiła usługi przeładunku i konfekcji dla skonteneryzowanych produktów masowych sypkich. W dalszej kolejności włączona zostanie usługa przeładunku produktów masowych płynnych z wykorzystaniem kontenerów flexi-tank.

Kompleksowe obsługa obejmuje także min. usługi kolejowe, ważenie drogowychi kolejowych środków transportu, podgrzewanie produktów w cysternach kolejowych oraz  autocysternach; składowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonej akcyzy, obsługę spedycyjną i logistyczną. Ponadto dysponujemy wolnymi powierzchniami składowymi oraz inwestycyjnymi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!