Grupa PERN na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy

Panel – “Bezpieczeństwo i nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę”, którego gospodarzem była Grupa PERN, podejmował problem zmian na światowych rynkach ropy naftowej oraz ich konsekwencji dla polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki.
– Nadprodukcja prowadzi do większej rywalizacji między dostawcami i ma bezpośredni wpływ na ceny dla odbiorców końcowych. Zadaniem państwa jest być aktywnym na arenie międzynarodowej i nawiązywać relacje z obecnymi oraz przyszłymi partnerami. Kluczem jest infrastruktura – mówił Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.
Igor Wasilewski, Prezes PERN zwrócił uwagę, że inwestycje planowane przez PERN zmierzają do lepszego dostosowania infrastruktury Spółki do zmian, jakie zachodzą na rynku ropy naftowej i paliw, a także potrzeb klientów i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
– Zakończyliśmy budowę Terminala Naftowego w Gdańsku, poprawiamy elastyczność tłoczeń, zwiększamy przepustowości rurociągów i nadal rozbudowujemy bazę magazynową – podkreślał.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi