Igor Wasilewski: przygotowujemy PERN na zmiany, które są nieuchronne

10/12/20

Igor Wasilewski: przygotowujemy PERN na zmiany, które są nieuchronne

 – Źródła pochodzenia węglowodorów – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a transformacją – to tytuł panelu plenarnego, w czasie rozpoczętej dziś V Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Jednym z prelegentów, którzy zabrali głos na temat konieczności dostosowania polskiego przemysłu paliw do Zielonego Ładu – polityki Unii Europejskiej zakładającej zeroemisyjność w 2050 r., był Igor Wasilewski, prezes PERN.

Z różnych analiz wynika, że zużycie paliw w najbliższych latach będzie na stabilnym poziomie ale mamy świadomość, że zmiany są nieuniknione. Musimy być do nich przygotowani.
-Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN

Dodał jednocześnie, że PERN prowadzi inwestycje zwiększające bezpieczeństwo funkcjonowania polskiej gospodarki. Jest to rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku, budowa nowych zbiorników na ropę naftową i paliwa, czy budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego.

Druga nitka rurociągu pomorskiego będzie odcinkiem rewersyjnym wzdłuż istniejącej I nitki. Umożliwi transport ropy z Płocka do Gdańska. Zwiększy ona bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Zbiorniki na ropę naftową są zaś potrzebne z uwagi na fakt, że klienci PERN sprowadzają różne gatunki ropy, których nie należy ze sobą mieszać.  Stąd konieczność rozbudowy systemu.  

Igor Wasilewski w czasie dyskusji podkreślił także, że PERN analizuje, w jaki sposób firma może zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Jednym z pomysłów jest rozpoczęty proces budowy instalacji fotowoltaicznych. Pierwsza powstaje w bazie paliw w Boronowie.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi