Komunikat: Czystość wody w Wiśle w okolicach Płocka w normie

Analiza pobranych próbek wody z Wisły, przeprowadzona przez Płocką Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że próbki pobrane w odległości 100 m poniżej miejsca rozszczelnienia rurociągu PERN (w górę rzeki) oraz pobrane w odległości 200 m za zaporami sorpcyjnymi (w dół rzeki) wskazują poziom zawartości węglowodorów ropopochodnych mieści się w dopuszczalnej normie.

Otrzymane wyniki badań świadczą o skuteczności działań prowadzonych pod nadzorem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz zastosowanych środków i sprzętu do usuwania węglowodorów z powierzchni wody. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń zwartości węglowodorów ropopochodnych występuje wyłącznie w miejscu rozszczelnienia rurociągu.

Wczoraj (7.06) rozpoczął się ostatni etap prac, czyli opróżnianie rurociągu z pozostałości paliwa. Aby mieć całkowitą pewność, że na całej jego długości nie ma już produktu, zdecydowaliśmy dodatkowo o przepuszczeniu przez rurociąg specjalnego piankowego tłoka. Te prace powinny zakończyć się dziś.

Przetłaczanie wykonywane jest z największą starannością i precyzją aby w miejscu rozszczelnienia nie wywierać ciśnienia większego niż hydrostatyczne. Tłok minął już newralgiczne miejsce, co oznacza że za nim znajduje się już tylko woda. Jeszcze dziś, tłok powinien pojawić się z drugiej strony rurociągu. Na ten moment PERN odzyskał już blisko 90 proc. paliwa.

Cały proces odbywa się w ścisłym porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną, która zabezpieczyła w miejscu zdarzenia dodatkowe środki ochrony. Chodzi o to by żadne pozostałości produktu nie wydostały się poza system zapór i w 100 proc. zostały zneutralizowane.

Komunikat zamieszczony na stronie WIOŚ – KLIKNIJ

180608_centrum prasowe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl