Komunikat: Nurt i brzeg Wisły w okolicach Płocka objęte stałym monitoringiem

30 maja na Wiśle zostały zidentyfikowane ślady oleju napędowego. Służby Państwowej Straży Pożarnej, PERN i  PKN ORLEN  podjęły natychmiastowe działania.

Zostały rozstawione zapory, które zatrzymują i wchłaniają produkt. Są one sukcesywnie wymieniane. Natychmiast zamknięto dopływ paliwa i rozpoczęła się akcja mająca na celu wskazanie źródła wycieku.

Akcja ma na celu przede wszystkim zniwelowanie skutków zaistniałej sytuacji, lustro wody i brzeg Wisły jest pod 24 godzinną obserwacją.

W tej chwili trwają prace mające na celu  odpompowanie produktu z rurociągu, w celu zatrzymania wycieku. Naszym celem jest aby w jak najkrótszym czasie zlikwidować źródło nieszczelności w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Sytuacja  pozostaje bez wpływu na ujęcia wody pitnej i ekosystem.

180601_centrum prasowe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl