Komunikat PERN S.A.

01/20/21

Komunikat PERN S.A.

Walne Zgromadzenie PERN S.A. powołało z dniem 21. stycznia 2021 roku pana Mateusza Radeckiego na Członka Zarządu Spółki i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Mateusz Radecki od 2016 roku zarządzał Pionem handlowym PERN S.A. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Siarkopolu z Grupy PERN, a obecnie członkiem Rady Nadzorczej tej spółki.  

Mateusz Radecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Odbył także praktykę dyplomową z obroną na EDF R&D/EDF GROUP w Paryżu. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i zarządzaniu ludźmi. Kierował zespołami technicznymi, sprzedażowymi  oraz odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Zarządzał zmianami w dużych zespołach. Prowadził między innymi procesy centralizacyjne, negocjacje dużej wartości, w tym akwizycyjne oraz wdrażał nową kulturę organizacyjną opartą na wartościach oraz zarządzaniu przez cele.

W latach 2011 – 2016 związany z Grupą GPEC, zajmował min. stanowisko dyrektora technicznego oraz dyrektora handlowego. Był m.in. prezesem Zarządu Orchis Energia Sopot Sp. z o.o., z Grupy GPEC, gdzie uczestniczył między innymi w stworzeniu i realizacji planu naprawczego dla Spółki, nowego modelu biznesowego zapewniającego finansowanie ambitnego planu rozwoju firmy.

W PERN S.A. Mateusz Radecki zbudował i wdrożył efektywną strategię budowania długofalowych relacji z klientami. W tym czasie PERN osiągnął wzrost przychodów o ponad 30 proc. Sukcesem nadzorowanego przez niego Pionu handlowego było m.in. istotne usprawnienie procesu zakupowego, czy poprawa efektywności nadzorowanych jednostek oraz usprawnienie obsługi klienta.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi