Komunikat: Umowa z Naftoremont-Naftobudowa

PERN S.A. zawarł umowę z Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółką należącą do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa czterech zbiorników magazynowych dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³, w następujących sekwencjach: dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Obydwie budowy realizowane będą wspólnie ze spółką AGAT S.A. na mocy zawartej umowy konsorcjum, w którym Naftoremont-Naftobudowa występuje w roli lidera.

Zawarta umowa otwiera nowy okres współpracy ze spółką PERN w zakresie realizacji zbiorników magazynowych na paliwa płynne. Kontrakt wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej „Polimex-Mostostal” i potwierdza aktywność spółek na rynku projektów przemysłowych. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli swój udział w kolejnej, tak ważnej dla naszego kraju, inwestycji. Mamy do tego odpowiednie zasoby i kompetencje – powiedział Antoni Józwowicz prezes zarządu „Polimex-Mostostal” S.A.

Realizacja projektu budowy zbiorników jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jako Spółka Skarbu Państwa, PERN zobowiązany jest do zapewnienia zasobów magazynowych umożliwiających realizację przyjętej polityki składowania zapasów obowiązkowych. Także skala wzrostu rynku paliwowego wynikająca z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz skutecznej walki z „szara strefą” w obrocie paliwami spowodowała wzrost zapotrzebowania klientów na pojemności magazynowe przeznaczone do składowania zapasów obowiązkowych i zapasów operacyjnych przez uczestników rynku paliwowego.

Zwiększenie oferowanych na potrzeby rynku pojemności magazynowych dla ropy naftowej i paliw, a także rozbudowa całej infrastruktury Grupy PERN S.A. – to największe wyzwania stojące przed naszą spółką w najbliższych latach. To także nasze zobowiązania wynikające ze strategii oraz realizacji polityki rządowej dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym – powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Podpisana umowa pozwoli nam zaoferować nowe pojemności dla paliw już w końcu 2018 roku. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom naszych klientów – dodał Miland.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej „Polimex-Mostostal” świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego i gazowniczego w Polsce i za granicą. Ponadto prowadzi inwestycje w formule generalnego wykonawcy, jak również EPC (pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.

PERN S.A. jako krajowy lider logistyki naftowej i strategiczna Spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest wiodącym podmiotem w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

180315-centrum prasowe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl