Kontakt

PERN_LOGO_RGB

SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
tel. +48 24 266 23 00
fax. +48 24 266 22 03
mail:
BIURO W WARSZAWIE
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 860 74 01
fax. +48 22 860 74 51

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000069559 NIP: 774-00-03-097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Napisz do nas

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane