Kontakt

PERN_LOGO_RGB

SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
tel. +48 24 266 23 00
fax. +48 24 266 22 03
mail:
BIURO W WARSZAWIE
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 860 74 01
fax. +48 22 860 74 51

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest poprzez e-mail

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069559, NIP: 7740003097, REGON: 000044641, o kapitale zakładowym 1.235.977.500,00 zł (wpłacony w całości).

Napisz do nas

    PERN S.A.