Spółki z Grupy PERN

Logo_Naftoport-01

NAFTOPORT  Sp. z o.o.
ul. Kpt. ż.w. W. Poinca 1
80-561 Gdańsk
tel. +48 58 343 74 25
fax +48 58 343 76 06
www.naftoport.pl

Naftoserwis Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
tel.: 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-958 Gdańsk
skr. poczt. 39
tel. +48 58 555 24 00
www.siarkopol.gda.pl

MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.
ul. Książęca 19/7
(Holland Park, budynek OSCAR)
00 – 498 Warszawa
tel. +48 (22) 504 07 70
fax +48 (22) 504 07 71
e-mail:

„NAFTOR” Sp. z o.o.
ul. Napoleońska 1, Rasztów
05-205 Klembów
tel./fax 22 487 57 87
www.naftor.pl

PERN S.A.