Spółki z Grupy PERN

Logo_Naftoport-01

NAFTOPORT  Sp. z o.o.
ul. Kpt. ż.w. W. Poinca 1
80-561 Gdańsk
tel. +48 58 343 74 25
fax +48 58 343 76 06
www.naftoport.pl

cdria-logotyp

CDRiA Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6B
01-756  Warszawa
tel. +48 22 101 56 60
fax. +48 22 10177 82
www.cdria.com

Siarkopol
SIARKOPOL Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-958 Gdańsk
skr. poczt. 39
tel. +48 58 555 24 00
www.siarkopol.gda.pl

Logo_Sarmatia-01

MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.
ul. Książęca 19/7
(Holland Park, budynek OSCAR)
00 – 498 Warszawa
tel. +48 (22) 504 07 70
fax +48 (22) 504 07 71
e-mail: sarmatia@sarmatia.com.pl

Naftoserwis Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
tel.: 22 871 10 01
www.naftoserwis.pl

„NAFTOR” Sp. z o.o.
Rasztów
05-205 Klembów
tel./fax 22 487 57 87
www.naftor.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl