#Krynica2018: sprawność działania PERN wpływa na system dostaw

– Od wprowadzanych przez nas rozwiązań zależy sprawne działanie łańcucha od producenta do konsumenta, choć te innowacje nie są widoczne dla odbiorców tankujących paliwo na stacjach – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN podczas Forum w Krynicy. Rafał Miland wziął udział w panelu dotyczącym „Nowych biznesów w energetyce”. Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN, zabrał natomiast głos w dyskusji dotyczącej zmian na rynku pracy w kontekście coraz szybciej postępującej digitalizacji.

W czasie rozmów z mediami, przedstawiciele PERN zwracali uwagę na skalę inwestycji, które realizuje obecnie spółka. Wynikają one zarówno z Polityki Rządu RP dla sektora naftowego jak również z oczekiwań klientów.- Realizując nasze inwestycje chcemy wnieść wkład we wzrastającą dynamikę inwestycji w polskiej gospodarce – podkreślił w wywiadzie dla Polskiego Radia Mateusz Wodejko. Rafał Miland w rozmowie z telewizją wPolsce, zwrócił z kolei uwagę na fakt, że PERN planuje zbudowanie 2. nitki ropociągu pomorskiego, projektu o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jest on niezbędny, bo polskie rafinerie w coraz większym stopniu stawiają na dywersyfikację dostaw ropy do Polski, zwiększając udział surowca dostarczanego drogą morską, innego niż z kierunku wschodniego.

  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl