Laboratoria

O nas

PERN S.A. dysponuje niezależną siecią akredytowanych laboratoriów, o zasięgu ogólnokrajowym. Laboratoria oferują swoim Klientom wykonywanie analiz paliw i biopaliw płynnych oraz biokomponentów, badań z zakresu ochrony środowiska i badań na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami prawnymi i normami europejskimi.

Wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę kontrolno-pomiarową i zatrudniają doświadczonych specjalistów w dziedzinie kontroli jakości paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów, a w celu potwierdzenia wysokiej jakości usług analitycznych systematycznie uczestniczą w międzynarodowych badaniach porównawczych.

Laboratoria PERN S.A. oferują systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów na każdym etapie składowania w bazach paliw, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że otrzymują produkt spełniający normy. Mogą również prowadzić badania arbitrażowe, monitoring jakości paliw na stacjach, lub wykonywać inne usługi zgodnie z potrzebami Klientów.

Laboratoria wykonują badania z zakresu ochrony środowiska i na stanowiskach pracy zgodnie z europejskimi standardami. Laboratoria PERN S.A. są niezależne od innych podmiotów sektora naftowego (producentów, importerów, hurtowników i operatorów), a na potwierdzenie swoich kompetencji otrzymały Certyfikat Akredytacji nr AB 387.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi