Akredytacja

Laboratoria PERN posiadają certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, co potwierdza:

 • wiarygodność wyników badań w obszarach związanych z jakością paliw oraz bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem
 • wysoką jakość świadczonych usług oraz kompetencji personelu

Laboratoria PERN uzyskały potwierdzenie swoich kompetencji do wykonywania określonych badań przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji, co potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 387.

Zakres akredytacji z 02.02.2018 r.

Polityka jakości i cele:

 • dostarczanie Klientom rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną w celu zapewnienia realizacji wymagań Klientów i wymagań prawnych,
 • utrzymanie zasad bezstronności i poufności badań.
 • utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • stosowanie nowoczesnej i sprawnej aparatury,
 • systematyczne szkolenia i stwarzanie pracownikom warunków do podwyższania kwalifikacji,
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Polityce Jakości, Księdze Jakości oraz Procedurach,
 • dobór odpowiedzialnej i wykwalifikowanej kadry,
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane