Kontakt

Laboratoria

Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach

ul. Naftowa 1,
95-040 Koluszki
tel.: 44 714 69 80 wew. 225
fax: 44 714 69 80 wew. 292
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: 24h

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), gęstość, zawartość siarki, zawartość żywic, skład frakcyjny, prężność par, zawartość tlenu oraz związków tlenowych, indeks lotności, okres indukcyjny, zawartość ołowiu, zawartość benzenu, działanie korodujące na płytkach miedzi, zawartość grup węglowodorów i związków tlenowych;
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, zawartość wody, temperatura zablokowania zimnego filtru, smarność, pozostałość po koksowaniu, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość FAME w oleju napędowym, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, odporność na utlenianie, działanie korodujące na miedź, temperatura mętnienia, temperatura płynięcia, pozostałość po spopieleniu;
 • FAME m.in. zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość popiołu siarczanowego, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru.

Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej

ul. Przemysłowa 1,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: 52 38 11 390
fax.: 52 38 11 301
e-mail: 

Pracownia Ochrony Środowiska
tel.: 52 38 11 303

Pracownia Paliw Płynnych
tel.: 52 38 11 290/291
e-mail: 

godziny pracy laboratorium: pn. – pt. 600 – 2200, sobota 700–1500

Zobacz więcej

Pracownia Paliw Płynnych w Nowej Wsi Wielkiej wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: zawartość siarki, gęstość, działanie korodujące na płytkach miedzi, zawartość benzenu, zawartość tlenu oraz związków tlenowych, skład frakcyjny, prężność par, indeks lotności, zawartość ołowiu, zawartość olefin i aromatów, zawartość żywic, okres indukcyjny, liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON);
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: liczba cetanowa, skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, zawartość wody, temperatura zablokowania zimnego filtru, działanie korodujące na miedź, pozostałość po koksowaniu, lepkość kinematyczna, temperatura płynięcia, zawartość FAME w oleju napędowym, temperatura mętnienia, smarność, odporność na utlenianie, zawartość zanieczyszczeń, pozostałość po spopieleniu, obecność znacznika SY 124;
 • FAME m.in.: liczba cetanowa, zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość popiołu siarczanowego, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość fosforu, zawartość metali grupy II (Ca + Mg).

Pracownia Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej wykonuje:

 • analizy z zakresu ochrony środowiska: badania czynników chemicznych i fizycznych w wodzie, wodach gruntowych, ściekach, gruncie
 • badania na stanowiskach pracy
 • badania w strefach zagrożenia wybuchem

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie

ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów,
tel.: 34 357 60 54 wew. 143, 185,
fax.: 34 357 62 10,
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn. – pt. 600 –2200

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), gęstość, zawartość siarki, skład frakcyjny, prężność par, indeks lotności, okres indukcyjny, działanie korodujące na płytkach miedzi
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, zawartość wody, temperatura zablokowania zimnego filtru, pozostałość po koksowaniu, pozostałość po spopieleniu, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość FAME w oleju napędowym, działanie korodujące na miedź, temperatura mętnienia, temperatura płynięcia;
 • FAME m.in.: zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość popiołu siarczanowego, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru.

Laboratorium Paliw Płynnych w Rejowcu Poznańskim

Rejowiec Poznański,
62-093 Rejowiec Poznański,
tel.: 61 812 46 71 wew. 370, 371,
fax.: 61 812 43 12,
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn.–pt. 600 – 2200

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Rejowcu Poznańskim wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: skład frakcyjny, gęstość, prężność par, indeks lotności, działanie korodujące na płytkach miedzi, zawartość siarki, zawartość żywic, zawartość olefin i aromatów, zawartość tlenu oraz związków tlenowych, zawartość benzenu, liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON);
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość FAME w oleju napędowym, zawartość siarki, zawartość wody, pozostałość po spopieleniu, działanie korodujące na miedź, odporność na utlenianie, temperatura mętnienia, temperatura płynięcia;
 • FAME m.in.: zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość popiołu siarczanowego, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru.

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie

Emilianów 05-205 Klembów
tel.: 22 493 21 10 do 12
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn.–pt. 600 – 2200; soboty 600 – 1400

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), gęstość, zawartość siarki, skład frakcyjny, prężność par, indeks lotności, zawartość żywic, zawartość tlenu oraz związków tlenowych, okres indukcyjny, zawartość benzenu, zawartość olefin i aromatów, działanie korodujące na płytkach miedzi
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, zawartość wody, temperatura zablokowania zimnego filtru, pozostałość po koksowaniu, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość FAME w oleju napędowym, odporność na utlenianie, działanie korodujące na miedź, pozostałość po spopieleniu, obecność znacznika SY 124
 • FAME m.in.: zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość popiołu siarczanowego, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru.

Laboratorium Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej

Wola Rzędzińska 487 d,
33-150 Wola Rzędzińska
tel.: 14 631 20 16
tel.: 14 631 20 18
fax.: 14 626 91 71,
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn.–pt. 700 – 1500

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), gęstość, skład frakcyjny, indeks lotności, prężność par, działanie korodujące na płytkach miedzi, zawartość siarki, zawartość benzenu, zawartość tlenu i związków tlenowych, zawartość olefin i aromatów, zawartość żywic obecnych
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość siarki, działanie korodujące na miedź, zawartość FAME w oleju napędowym, odporność na utlenianie, zawartość wody, temperatura mętnienia, pozostałość po koksowaniu, pozostałość po spopieleniu;
 • FAME m.in.: gęstość, lepkość, zawartość siarki, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość wody.

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach
Kawice 59-230 Prochowice,
tel.: 76 858 48 21 wew. 210, 253
fax.: 76 858 52 96,
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn.–pt. 600 – 2200

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), gęstość, skład frakcyjny, zawartość siarki, indeks lotności, prężność par, zawartość benzenu, zawartość tlenu i związków tlenowych, działanie korodujące na płytkach miedzi, zawartość olefin i aromatów
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, temperatura zapłonu, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, pozostałość po koksowaniu, zawartość FAME w oleju napędowym, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, działanie korodujące na miedź, temperatura mętnienia, temperatura płynięcia, pozostałość po spopieleniu.
 • FAME m.in.: gęstość, lepkość, zawartość siarki, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, temperatura zablokowania zimnego filtru, temperatura zapłonu, liczba kwasowa, zawartość wody.

Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach

21-540 Małaszewicze,
tel.: 83 375 13 07 wew. 131, 114
fax.: 83 375 13 07 wew. 114,
e-mail: 
godziny pracy laboratorium: pn – pt 700 – 2200, soboty 1000 – 2200

Zobacz więcej

Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach wykonuje badania:

 • benzyny m.in.: gęstość, indeks lotności, działanie korodujące na płytkach miedzi, prężność par, skład frakcyjny, zawartość siarki, liczba oktanowa motorowa (MON), liczba oktanowa badawcza (RON), zawartość benzenu, zawartość tlenu i związków tlenowych; 
 • oleju napędowego i opałowego m.in.: skład frakcyjny, gęstość, zawartość siarki, obliczanie indeksu cetanowego, liczba cetanowa, temperatura zapłonu, zawartość wody, temperatura zablokowania zimnego filtru, pozostałość po koksowaniu, zawartość zanieczyszczeń, lepkość kinematyczna, zawartość FAME w oleju napędowym, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, odporność na utlenianie, działanie korodujące na miedź, temperatura mętnienia, pozostałość po spopieleniu;
 • FAME m.in.: zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, zawartość siarki, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, działanie korodujące na płytkach miedzi, stabilność oksydacyjna, liczba kwasowa, liczba jodowa, zawartość alkoholu metylowego, zawartość gliceroli, temperatura zablokowania zimnego filtru.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane