Zakres usług

Analizy paliw płynnych

PERN S.A. dysponuje siecią akredytowanych laboratoriów, które oferują:

 • systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów na każdym etapie składowania w bazach paliw,
 • wykonywanie badań zleconych, dotyczących jakości paliw, biopaliw i biokomponentów,
 • pobieranie próbek paliw, biopaliw i biokomponentów,
 • badania arbitrażowe,
 • prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach,
 • inne usługi laboratoryjne – zgodnie z potrzebami Klientów.

Służąc wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów, swoje usługi kierujemy do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników różnego rodzaju paliw płynnych.

Laboratoria PERN S.A. wykonują badania:

Benzyna – zakres badań

Olej napędowy – zakres badań

Olej opałowy – zakres badań

Etanol – zakres badań

FAME – zakres badań

Analizy z zakresu ochrony środowiska i środowiska pracy

Spółka dysponuje Pracownią Ochrony Środowiska w Laboratorium na terenie Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej k/Bydgoszczy.

Laboratorium w Nowej Wsi Wielkiej wykonuje usługi na terenie całego kraju w zakresie:

Pobieranie próbek:

 • ścieków
 • wód podziemnych
 • wód opadowo-roztopowych
 • gleby
 • na stanowiskach pracy.

Badań fizyko-chemicznych:

 • ścieków: oczyszczonych, surowych, po stopniach technologicznych itp.
 • wód: podziemnych (wody piezometryczne), pitnych, studziennych,  technologicznych, opadowo-roztopowych itp.
 • gleby
 • na stanowiskach pracy: czynniki fizyczne (hałas, oświetlenie elektryczne), czynniki chemiczne (węglowodory, metale, tlenek węgla, wolna krystaliczna krzemionka), zapylenie.

Pracownia Ochrony Środowiska gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie swojej pracy: uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, w badaniach biegłości, międzylaboratoryjnych oraz poprzez zakupy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i aparatury pomiarowej najnowszej generacji.

Środowisko pracy – zakres badań

Wody, ścieki, gleba – zakres badań

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi