Zakres usług

Analizy produktów naftowych

PERN S.A. dysponuje siecią akredytowanych laboratoriów, które oferują:

  • systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów na każdym etapie składowania w bazach paliw,
  • wykonywanie badań zleconych, dotyczących jakości paliw, biopaliw, biokomponentów i ropy naftowej
  • pobieranie próbek paliw, biopaliw i biokomponentów,
  • badania arbitrażowe,
  • prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach,
  • inne usługi laboratoryjne – zgodnie z potrzebami Klientów.

Służąc wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów, swoje usługi kierujemy do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników różnego rodzaju paliw płynnych.

Laboratoria PERN S.A. wykonują badania:

BENZYNA – zakres badań

BIOETANOL – zakres badań

ESTRY METYLOWE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH FAME – zakres badań

OLEJ NAPĘDOWY – zakres badań

OLEJ OPAŁOWY LEKKI – zakres badań

PALIWO LOTNICZE – zakres badań

ROPA NAFTOWA – zakres badań

Analizy z zakresu ochrony środowiska i środowiska pracy

Spółka dysponuje akredytowaną Pracownią Ochrony Środowiska w Laboratorium na terenie Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej k/Bydgoszczy.

Laboratorium w Nowej Wsi Wielkiej wykonuje usługi na terenie całego kraju w zakresie:

  • Pobieranie próbek: ścieków, wód podziemnych, wód opadowo-roztopowych, gleby oraz na stanowiskach pracy.
  • Badań fizyko-chemicznych: na stanowiskach pracy, próbek ścieków, wód oraz gleby.

WODA ŚCIEKI GLEBA – zakres badań

ŚRODOWISKO PRACY – zakres badań

PERN S.A.