Magazynowanie paliw

MAGAZYNOWANIE – usługa jest świadczona Klientom, którzy realizując obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych wynajmują pojemność zbiornikową w celu zmagazynowania własnego paliwa (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym”).

Usługa obejmuje:
• rozładunek paliw do zbiorników z transportu kolejowego lub rurociągowego,
• długookresowe magazynowanie,

• załadunek paliwa na transport autocysternowy lub kolejowy.

Usługa wykonywana przez OLPP Sp. z o.o.  www.olpp.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!