Międzynarodowa konferencja szkoleniowa w Miszewku Strzałkowskim

Specjaliści z Polski i Niemiec, a także przedstawiciele środowiska naukowego wzięli udział w spotkaniu z elementami warsztatowymi na temat zarządzania systemami pomp, które odbyło się w naszej bazie w Miszewku Strzałkowskim. Wydarzenie zorganizował Pion Techniczny PERN. Wzięli w nim udział pracownicy Spółki z eksploatacji i techniki.

Tematy spotkania:
1. zastosowanie normy API dla urządzeń pompowych i uszczelnień,
2. serwis i modernizacja jednostek pompowych,
3. monitoring systemów pompowych,
4. „inżynieria odwrotna” i modelowanie przepływów w pompach i systemach pompowych,
5. najnowsze światowe trendy w tym zakresie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl