Międzynarodowa konferencja w Miszewku Strzałkowskim

Specjaliści z Polski i Niemiec, a także przedstawiciele środowiska naukowego wzięli udział w spotkaniu z elementami warsztatowymi na temat zarządzania systemami pomp, które odbyło się w bazie PERN w Miszewku Strzałkowskim. Wydarzenie zorganizował Pion Techniczny PERN. Wzięli w nim udział pracownicy Spółki z pionu eksploatacji i techniki z obszaru paliw oraz ropy.

Tematy spotkania:

  1. zastosowanie normy API dla urządzeń pompowych i uszczelnień,
  2. serwis i modernizacja jednostek pompowych,
  3. monitoring systemów pompowych,
  4. „inżynieria odwrotna” i modelowanie przepływów w pompach i systemach pompowych,
  5. najnowsze światowe trendy w tym zakresie.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi