Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego patronem honorowym projektu “Dla Niepodległej”

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad projektem edukacyjnym „Dla Niepodległej”, prowadzonym przez PERN, objął prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Przypominamy, że PERN S.A. oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt „Dla Niepodległej” jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

Więcej o projekcie na www.dlaniepodleglej.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl