Naftor z certyfikatem ISO w zakresie ciągłości działania

01/21/22

Naftor z certyfikatem ISO w zakresie ciągłości działania

Utrzymanie ciągłości działania w ochronie kluczowych obiektów w czasie pandemii, certyfikat ISO w tym zakresie, czy wdrożenie zdalnych szkoleń dla pracowników ochrony fizycznej – to tylko niektóre osiągnięcia spółki w 2021 roku. Cel na 2022 rok to konsekwentne rozszerzanie portfolio w kierunku zaawansowanych systemów zabezpieczenia technicznego.

Naftor z Grupy PERN to ponad 1000 pracowników z czego ponad połowa to kwalifikowani pracownicy ochrony z pozwoleniem na broń.

Rok 2021 był kolejnym okresem wyzwań dla wszystkich sektorów gospodarki. Po wstrząsie, jakim był wybuch pandemii SarsCov2, firmy musiały nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach.

Zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych było jednym z kluczowych wyzwań dla Spółki w latach 2020-2021. W tym czasie wdrożyliśmy System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z normą ISO 22301, co jest unikalnym rozwiązaniem wśród firm świadczących usługi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia. System ten w ubiegłym roku uzyskał Certyfikat ISO 22301:2012 – podkreślił Piotr Kuczyński, prezes Naftoru.-

Według Piotra Kuczyńskiego, w najbliższym czasie Naftor będzie koncentrował się na zaproponowaniu Klientom dodatkowej wartości poprzez holistyczne podejście do usług ochrony: od zabezpieczenia fizycznego do zaawansowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych.

W tym roku Naftor planuje także zakończyć proces uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia o klauzuli “Tajne”, co pozwoli znacząco zwiększyć możliwości spółki w dziedzinie oferowania dodatkowej wartości na rynku ochrony.

Zdalne szkolenia dla pracowników ochrony

Wdrożenie zdalnego systemu szkolenia dla pracowników ochrony fizycznej było bardzo ważnym osiągnięciem Naftoru w 2021 roku. Potrzeba wprowadzenia tej formy szkolenia wynikała bezpośrednio z sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie.  W 2021 roku szkolenia w tym trybie odbyło prawie 500 osób. Program obejmował takie zagadnienia jak przepisy prawa, procedury, czy zasady ruchu materiałowo-osobowego. Elementy wyszkolenia strzeleckiego odbywały się w formie hybrydowej.

Na straży infrastruktury krytycznej

Kluczowe usługi Naftor świadczone są na terenie obiektów infrastruktury energetycznej, baz paliw, portów przeładunkowych, rurociągów oraz obiektów administracyjnych zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Spółka większość zadań realizuje na rzecz strategicznych podmiotów. Do tego zaś niezbędne jest doświadczenie, wykwalifikowana kadra, i najnowocześniejszy sprzęt. Te elementy pozwalają na efektywne działanie w tym obszarze.

oryginalny wpis

PERN S.A.