Nasze usługi

PERN S.A. świadczy usługi transportu, magazynowania, przeładunku i blendowania ropy naftowej i paliw. Łącznie posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne.

Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton na rok.

Grupa świadczy usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje inspekcje stanu technicznego rurociągów oraz badania laboratoryjne produktów ropopochodnych, dzierżawi włókna światłowodowe, a także prowadzi transmisje danych internetowych.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi