Składowanie paliw

PERN S.A. oferuje usługę składu, która kierowana jest do firm zajmujących się handlem i dystrybucją paliw i obejmuje:
• rozładunek paliwa z transportu kolejowego bądź rurociągowego,
• krótkookresowe magazynowanie,
• załadunek paliwa na transport autocysternowy bądź kolejowy.

Spółka może realizować powyższą usługę łącznie z komponowaniem i uszlachetnianiem paliw, co pozwala klientowi zarówno spełnić wymogi prawne (NCW), a także wyeksponować markę towarową (dodatki firmowe). Nad jakością paliwa czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne obejmując je stałym monitoringiem i kontrolą parametrów fizykochemicznych.
Największe Bazy Paliw w świadczą usługi przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia płynnego zaopatrzenia rynku. Na terenie Baz Paliw funkcjonują Składy Podatkowe, umożliwiające przechowywanie paliw w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!