Nowy podział kompetencji członków Zarządu PERN S.A.

Zarząd PERN 5 stycznia br. dokonał nowego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu. W związku z połączeniem PERN z OLPP, wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz powołaniem przez Walne Zgromadzenie Spółki PERN Mateusza Wodejko na stanowisko Wiceprezesa, przyjęto nowy podział kompetencji:

Igor Wasilewski – Prezes Zarządu Spółki nadzoruje:

 • Pion Personalny,
 • Dział Audytu i Kontroli,

Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu Spółki nadzoruje:

 • Pion Strategii,
 • Pion Handlowy,

Sławomir Stachowicz – Wiceprezes Zarządu Spółki nadzoruje:

 • Pion Bezpieczeństwa i BHP,
 • Obszar infrastruktury krytycznej,
 • Obszar ochrony informacji niejawnych,

Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu Spółki nadzoruje:

 • Pion Finansowy,
 • Pion IT,

Tadeusz Zwierzyński – Wiceprezes Zarządu Spółki nadzoruje:

 • Pion Techniczny,
 • Pion Eksploatacji,
 • Przedstawicielstwo PERN S.A. w Schwedt w Niemczech.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl