O nas

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 4,1 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 2,2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton produktów naftowych rocznie.

Prowadzi działalność w zakresie:

  1. transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw,
  2. przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw.

Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PERN jest wzmocnienie pozycji w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki sektora naftowego, realizujące usługi logistyczne w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa płynne (transport, magazynowanie, przeładunek). Poza tym Grupa PERN skupia spółki świadczące usługi wsparcia, które:

  1. prowadzą prace związane z przeglądem i konserwacją rurociągów, zbiorników i innej infrastruktury technicznej spółek sektora naftowego;
  2. świadczą usługi ochrony osób i mienia, jak też ochrony przeciwpożarowej;
  3. zajmują się, obok badania i oceny stanu technicznego stalowych rurociągów dalekosiężnych przy zastosowaniu tłoków inteligentnych, również opracowywaniem nowych technologii i rozwiązań z dziedziny badania rurociągów, tj. projektowaniem, budową i modernizacjami tłoków badawczych;
  4. świadczą usługi przyjmowania, składowania, przeładunku: siarki granulowanej, olejów bazowych oraz olejów opałowych.

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzą oprócz PERN S.A.: NAFTOPORT Sp. z o.o., Naftoserwis Sp. z o.o., Naftor Sp. z o.o., „Siarkopol” Gdańsk S.A. Do grupy należy także Sarmatia Sp. z o.o. – spółka o charakterze studialnym, powołana do zbadania możliwości uruchomienia Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR), obecnie na odcinku Baku – Odessa – Brody – Płock – Gdańsk.

PERN S.A.