Historia Spółki

Kalendarium PERN S.A.

1959Utworzenie Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Naftowego w budowie.
1960Rozpoczęcie budowy pierwszej nitki polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”.
1963Rozpoczęcie eksploatacji pierwszej nitki polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”.
1964Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”.
1968Rozpoczęcie eksploatacji rurociągów produktów finalnych Płock – Koluszki.
1970 Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Płock – Mościska.
Rozpoczęcie budowy drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń”.
1972Rozpoczęcie eksploatacji drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim.
1973Rozpoczęcie eksploatacji drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Zachodnim.
Rozpoczęcie budowy Rurociągu Pomorskiego.
1975 Rozpoczęcie eksploatacji Rurociągu Pomorskiego.
Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Mościska –  Emilianów.
1983Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Płock –  Nowa Wieś Wielka.
Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.
1992Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Koluszki – Boronów.
1993Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Nowa Wieś Wielka – Rejowiec.
1999 Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
2002Rozpoczęcie budowy trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim.
Rozpoczęcie budowy czterech nowych zbiorników na ropę naftową, każdy o pojemności 100.000. m3.
Rozpoczęcie budowy sieci światłowodowych wzdłuż wszystkich odcinków eksploatowanych przez spółkę rurociągów.
2005Przejęcie kontrolnego pakietu udziałów w Naftoport Sp. z o.o.
2009 Zakończenie I etapu budowy III nitki rurociągu „Przyjaźń”.
Włączenie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych do Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń”.
Rozpoczęcie inwestycji budowy dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 w Adamowie.
2010Zakończenie II etapu budowy III nitki rurociągu „Przyjaźń”.
Przejęcie „SIARKOPOL” Gdańsk S.A.
2011Oddanie do eksploatacji dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 każdy na ropę naftową w Adamowie.
Rozpoczęcie inwestycji budowy dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 w Płocku
2013Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku z firma IDS-BUD S.A.
Oddanie do eksploatacji dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 każdy na ropę naftową w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem.
2014Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Terminala Naftowego w Gdańsku.
1 czerwca 2016Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna zmienia swoją nazwę na PERN Spółka akcyjna. Zmianie uległa również skrócona nazwa spółki z: PERN „Przyjaźń” S.A. na PERN S.A.
3 stycznia 2018Połączenie PERN S.A. i OLPP Sp. z o.o.
23 maja 2018Spółka PERN uhonorowana tytułem „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” w kategorii „Przedsiębiorstwo”
Nadanie PERN funkcji kluczowej spółki infrastruktury energetycznej państwa.
18 kwietnia 2019Wejście w życie Specustawy, na mocy której PERN realizuje inwestycje służące utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
10 września 2019Połączenie Spółek PERN S.A. i „Siarkopol” Gdańsk S.A.
lipiec 2019Zakończenie I etapu Megainwestycji – rozbudowa zbiorników w Bazach Paliw:

  •   Baza Paliw nr 1 w Koluszkach: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy
  •   Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy
 kwiecień 2020Pierwsza w historii legalizacja zbiornika z wykorzystaniem produktu dostarczonego z tankowca w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
lipiec 2020Zakończenie prac związanych z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk – przekazanie do eksploatacji 2 zbiorników o pojemności 100 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
październik 2020Powstanie pierwszej instalacji fotowoltaicznej
październik 2020Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla 5 norm ISO:
ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 – Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
listopad 2020Terminal Naftowy w Gdańsku przekazanie do eksploatacji 4 zbiorników o łącznej pojemności 345 tys. m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
styczeń 2021Wdrożenie proklienckiego modelu obsługi – uruchomienie portalu do obsługi kierowców cystern w bazach paliw PERN.
styczeń 2021Przyznanie PERN Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
kwiecień 2021Zakończenie II etapu Megainwestycji – rozbudowa zbiorników w Bazach Paliw:

  • Baza Paliw nr 1 w Koluszkach: 1 zbiornik o poj.32 tys. m³ (czerwiec 2020)
  • Baza Paliw nr 3 w Boronowie: 1 zbiornik o poj. 10 tys. m³ (grudzień 2020)
  • Baza Paliw nr 4 w Rejowcu: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy (kwiecień 2021)
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie: 2 zbiorniki po 10 tys. m³ każdy (styczeń 2021)
  • Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy (kwiecień 2021)
  • Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach: 1 zbiornik o poj. 32 tys. m³ (styczeń 2021)

 

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi