Historia Spółki

Kalendarium PERN S.A.

 

1959 Utworzenie Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Naftowego w budowie.
1960 Rozpoczęcie budowy pierwszej nitki polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”.
1963 Rozpoczęcie eksploatacji pierwszej nitki polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”.
1964 Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”.
1968 Rozpoczęcie eksploatacji rurociągów produktów finalnych Płock – Koluszki.
1970  Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Płock – Mościska.
Rozpoczęcie budowy drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń”.
1972 Rozpoczęcie eksploatacji drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim.
1973 Rozpoczęcie eksploatacji drugiej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Zachodnim.
Rozpoczęcie budowy Rurociągu Pomorskiego.
1975  Rozpoczęcie eksploatacji Rurociągu Pomorskiego.
Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Mościska –  Emilianów.
1983 Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Płock –  Nowa Wieś Wielka.
Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.
1992 Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Koluszki – Boronów.
1993 Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu produktów finalnych Nowa Wieś Wielka – Rejowiec.
1999  Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
2002 Rozpoczęcie budowy trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń” na Odcinku Wschodnim.
Rozpoczęcie budowy czterech nowych zbiorników na ropę naftową, każdy o pojemności 100.000. m3.
Rozpoczęcie budowy sieci światłowodowych wzdłuż wszystkich odcinków eksploatowanych przez spółkę rurociągów.
2005 Przejęcie kontrolnego pakietu udziałów w Naftoport Sp. z o.o.
2009  Zakończenie I etapu budowy III nitki rurociągu „Przyjaźń”.
Włączenie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych do Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń”.
Rozpoczęcie inwestycji budowy dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 w Adamowie.
2010 Zakończenie II etapu budowy III nitki rurociągu „Przyjaźń”.
Objęcie przez PERN S.A. pakietu większościowego akcji „Siarkopol” Gdańsk S.A.
2011 Oddanie do eksploatacji dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 każdy na ropę naftową w Adamowie.
Rozpoczęcie inwestycji budowy dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 w Płocku
2013 Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku z firma IDS-BUD S.A.
Oddanie do eksploatacji dwóch zbiorników o pojemności 100.000 m3 każdy na ropę naftową w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem.
2014 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Terminala Naftowego w Gdańsku.
1 czerwca 2016 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna zmienia swoją nazwę na PERN Spółka Akcyjna. Zmianie uległa również skrócona nazwa spółki z: PERN „Przyjaźń” S.A. na PERN S.A.
3 stycznia 2018
Połączenie PERN S.A. i OLPP Sp. z o.o.
23 maja 2018 Spółka PERN uhonorowana tytułem „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” w kategorii „Przedsiębiorstwo”
Nadanie PERN funkcji kluczowej spółki infrastruktury energetycznej państwa.
18 kwietnia 2019 Wejście w życie Specustawy, na mocy której PERN realizuje inwestycje służące utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
lipiec 2019 Zakończenie I etapu Megainwestycji – rozbudowa zbiorników w Bazach Paliw:

  •   Baza Paliw nr 1 w Koluszkach: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy
  •   Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy
9 października 2019 PERN S.A. stał się jedynym akcjonariuszem „Siarkopol” Gdańsk S.A.
 kwiecień 2020 Pierwsza w historii legalizacja zbiornika z wykorzystaniem produktu dostarczonego z tankowca w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
lipiec 2020 Zakończenie prac związanych z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk – przekazanie do eksploatacji 2 zbiorników o pojemności 100 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
październik 2020 Powstanie pierwszej instalacji fotowoltaicznej
październik 2020 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla 5 norm ISO:
ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 – Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
listopad 2020 Terminal Naftowy w Gdańsku przekazanie do eksploatacji 4 zbiorników o łącznej pojemności 345 tys. m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
styczeń 2021 Wdrożenie proklienckiego modelu obsługi – uruchomienie portalu do obsługi kierowców cystern w bazach paliw PERN.
styczeń 2021 Przyznanie PERN Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
kwiecień 2021 Zakończenie II etapu Megainwestycji – rozbudowa zbiorników w Bazach Paliw:

  • Baza Paliw nr 1 w Koluszkach: 1 zbiornik o poj.32 tys. m³ (czerwiec 2020)
  • Baza Paliw nr 3 w Boronowie: 1 zbiornik o poj. 10 tys. m³ (grudzień 2020)
  • Baza Paliw nr 4 w Rejowcu: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy (kwiecień 2021)
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie: 2 zbiorniki po 10 tys. m³ każdy (styczeń 2021)
  • Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu: 2 zbiorniki po 32 tys. m³ każdy (kwiecień 2021)
  • Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach: 1 zbiornik o poj. 32 tys. m³ (styczeń 2021)
czerwiec 2021 PERN zwiększa efektywność dostaw paliw dla aglomeracji Śląskiej. Rozpoczęcie budowy rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia.
sierpień 2021 Uzyskanie europejskiego certyfikatu KZR IniG.
wrzesień 2021 Zakończenie II etapy rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku – przekazanie do użytkowania zbiornika o poj. 45 tys. m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
październik 2021 Uruchomienie aplikacji OLAB, ułatwiającej korzystanie z usług laboratoriów PERN.
listopad 2021 PERN zwiększa udział energii odnawialnej w transporcie. Oddanie do użytkowania łącznie 2100 m³ pojemności magazynowej na biokomponenty w Bazach Paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Kawicach i Małaszewiczach.
grudzień 2021 PERN pełnoprawnym uczestnikiem Rynku Mocy.
styczeń 2022 Uzyskanie tytułu „Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Paliwowym i Chemicznym”.
Uzyskanie certyfikatów: HR Najwyższej Jakości oraz Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.
luty 2022 PERN digitalizuje relacje z Klientami. Uruchomienie Portalu Klienta – systemu do zarządzania zapasami, który umożliwia dostęp do najważniejszych informacji online.
kwiecień 2022 Podpisanie umowy o ustanowieniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej.
czerwiec 2022 Wdrożenie mobilnej aplikacji eKiosk – autorskiego systemu PERN, uzupełniającego zestaw narzędzi, dostępnych dla kontrahentów realizujących odbiory w bazach paliw.
PERN S.A.