Nagrody i Wyróżnienia

Spółka PERN otrzymała wyróżnienie za najlepsze inwestycje w 2017 roku w kategorii spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Wręczona nagroda jest uznaniem za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN S.A., a przede wszystkim za oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego – wiodącego przedsięwzięcia energetycznego służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski.


„Bursztyn Polskiej Energetyki 2017” Spółka PERN otrzymała jako wyraz uznania za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN S.A. oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego – wiodącego przedsięwzięcia energetycznego, służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

nagroda 1 2016

nagroda 1 2015nagroda 2 2015nagroda 3 2015

nagroda 1 2014nagroda 2 2014nagroda 3 2014nagroda 4 2014

PERN S.A.