Rada Nadzorcza

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej
Michał Drzazga – Członek Rady Nadzorczej

PERN S.A.