Zarząd

IGOR  WASILEWSKI – Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektywny Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem  w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

RAFAŁ MILAND – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Działalność zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów. W latach 2005 – 2006 Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). W roku 2006 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU. W latach 2009 – 2012 pracował w PERN S.A., jako pełnomocnik Zarządu Spółki oraz Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Projektami. Od stycznia 2012 r. – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. W trakcie pracy w Ministerstwie Środowiska pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

MATEUSZ RADECKI – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Od 2016 roku zarządzał Pionem Handlowym PERN S.A. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Siarkopolu z Grupy PERN, a obecnie członkiem Rady Nadzorczej tej spółki.  Mateusz Radecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Odbył także praktykę dyplomową z obroną na EDF R&D/EDF GROUP w Paryżu. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i zarządzaniu ludźmi. Kierował zespołami technicznymi, sprzedażowymi  oraz odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Zarządzał zmianami w dużych zespołach. Prowadził między innymi procesy centralizacyjne, negocjacje dużej wartości, w tym akwizycyjne oraz wdrażał nową kulturę organizacyjną opartą na wartościach oraz zarządzaniu przez cele. W latach 2011-2016 związany z Grupą GPEC, zajmował min. stanowisko dyrektora technicznego oraz dyrektora handlowego. Był m.in. prezesem Zarządu Orchis Energia Sopot Sp. z o.o., z Grupy GPEC, gdzie uczestniczył między innymi w stworzeniu i realizacji planu naprawczego dla Spółki, nowego modelu biznesowego zapewniającego finansowanie ambitnego planu rozwoju firmy.

W PERN S.A. zbudował i wdrożył efektywną strategię budowania długofalowych relacji z klientami. W tym czasie PERN osiągnął wzrost przychodów o ponad 30 proc. Sukcesem nadzorowanego przez niego Pionu Handlowego było m.in. istotne usprawnienie procesu zakupowego, czy poprawa efektywności nadzorowanych jednostek oraz usprawnienie obsługi klienta.

KRZYSZTOF ROGALA – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 roku złożył egzamin na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym oraz finansowym. Pełnił funkcje doradcze, zarządcze i nadzorcze w takich firmach jak: GAZ-SYSTEM, Polskie LNG, PKN ORLEN, Fiat Bank Polska S.A., Fiat Finance Polska S.A., KPMG czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 związany ze spółką PERN, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2015-2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wiceprezesem w spółce EuRoPol Gaz.

Zdobył doświadczenie w sektorze administracji państwowej, pracując dla  Ministra Finansów i współpracując z Ministerstwem Środowiska.

ZDZISŁAW KOPER – Członek Zarządu, reprezentant załogi

Członek Zarządu – reprezentant załogi PERN od 29 września 2019 r. Inżynier mechaniki, absolwent Wyższej szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia rachunkowości na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe rachunkowości zarządczej i controlingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Master of Business Administration w Gdańsku.

Od 26 lat zainteresowania koncentruje na zagadnieniach z branży energetycznej. Pracę w PERN S.A. rozpoczął w 1993 roku na stanowisku kierownika pośredniej stacji pomp w Łasinie. Następnie pełnił funkcję specjalisty młodszego dyspozytora zmianowego, a od roku 2006 pracował jako specjalista dyspozytor zmianowy w Bazie w Miszewku Strzałkowskim. W październiku 2009 roku objął stanowisko kierownika działu bilansowania systemu. W latach 2006-2018 zasiadał w Radzie Nadzorczej PERN S.A. jako przedstawiciel pracowników.

 

PERN S.A.