Zarząd

IGOR  WASILEWSKI – Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektywny Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem  w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

RAFAŁ MILAND  – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Działalność zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów. W latach 2005 – 2006 Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). W roku 2006 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU. W latach 2009 – 2012 pracował w PERN S.A., jako pełnomocnik Zarządu Spółki oraz Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Projektami. Od stycznia 2012 r. – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. W trakcie pracy w Ministerstwie Środowiska pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

SŁAWOMIR STACHOWICZ – Wiceprezes Zarządu PERN S.A., reprezentant załogi

Sławomir StachowiczZ PERN S.A. związany od 1994 roku. Funkcję Członka Zarządu – reprezentanta załogi objął w czerwcu 2004 roku. W latach 2003 – 2006 był Dyrektorem ds. finansowych i zarządzania kapitałem. Do tej pory pełnił funkcję członka Zarządu oraz dyrektora Biura Przesyłu Ropy i Paliw.Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość). Ukończył również dwuletnie studia menadżerskie (MBA), podyplomowe studia z Systemów Zarządzania Informacją w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Spółką na Rynku Unii Europejskiej.

MATEUSZ HENRYK WODEJKO – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Wiceprezes Zarządu PERN S.A. od 3 stycznia 2018 roku. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Do czasu powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu PERN S.A. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. finansowych w Spółce „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. Wcześniej w roku 2016 i w latach 2006-2007 pracował w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ponadto pracował m.in. w GK BOŚ, UKNF, NBP i Urzędzie m.st. Warszawy.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym z zakresu rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, prawa podatkowego, zamówień publicznych, ochrony informacji.

TADEUSZ ZWIERZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

W PERN S.A. od czerwca 2012 roku jako Kierownik Projektu Terminal Naftowy w Gdańsku odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego Etap I (infrastruktura transportu i magazynowania ropy naftowej).  W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu PLNG sp. z o.o., odpowiedzialny z budowę regazyfikacyjnego Terminala LNG – w tym projektowanie, logistykę dostaw, przygotowanie budowy, współpracę z wykonawcami.  W latach 2007-2009 – Prezes Zarządu Polskie LNG odpowiedzialny za utworzenie Spółki (organizacja, kadry, zasoby) oraz za wszelkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę terminala LNG. W latach 2006-2008 Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Projektów Strategicznych odpowiedzialny za realizację „Projektu Importu LNG do Polski”, a także zorganizowanie komórki zarządzającej projektami badawczo rozwojowymi.  Wcześniej na kierowniczych stanowiskach w stoczniach: (2002-2006) – Szczecińskiej Nowej, jako Dyrektor ds. Technicznych i Restrukturyzacji, (1997-2002) – Gdyńskiej jako Dyrektor Techniczny-Prokurent, (1995-1997) – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny,  (1989-94) – Kierownik Biura Przygotowania Produkcji.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane