Zarząd

IGOR  WASILEWSKI – Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektywny Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem  w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

RAFAŁ MILAND  – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Działalność zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów. W latach 2005 – 2006 Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). W roku 2006 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU. W latach 2009 – 2012 pracował w PERN S.A., jako pełnomocnik Zarządu Spółki oraz Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Projektami. Od stycznia 2012 r. – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. W trakcie pracy w Ministerstwie Środowiska pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

TADEUSZ ZWIERZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

W PERN S.A. od czerwca 2012 roku jako Kierownik Projektu Terminal Naftowy w Gdańsku odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego Etap I (infrastruktura transportu i magazynowania ropy naftowej).  W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu PLNG sp. z o.o., odpowiedzialny z budowę regazyfikacyjnego Terminala LNG – w tym projektowanie, logistykę dostaw, przygotowanie budowy, współpracę z wykonawcami.  W latach 2007-2009 – Prezes Zarządu Polskie LNG odpowiedzialny za utworzenie Spółki (organizacja, kadry, zasoby) oraz za wszelkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę terminala LNG. W latach 2006-2008 Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Projektów Strategicznych odpowiedzialny za realizację „Projektu Importu LNG do Polski”, a także zorganizowanie komórki zarządzającej projektami badawczo rozwojowymi.  Wcześniej na kierowniczych stanowiskach w stoczniach: (2002-2006) – Szczecińskiej Nowej, jako Dyrektor ds. Technicznych i Restrukturyzacji, (1997-2002) – Gdyńskiej jako Dyrektor Techniczny-Prokurent, (1995-1997) – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny,  (1989-94) – Kierownik Biura Przygotowania Produkcji.
KRZYSZTOF ROGALA – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 roku złożył egzamin na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym oraz finansowym. Pełnił funkcje doradcze, zarządcze i nadzorcze w takich firmach jak: GAZ-SYSTEM, Polskie LNG, PKN ORLEN, Fiat Bank Polska S.A., Fiat Finance Polska S.A., KPMG czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 związany ze spółką PERN, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2015-2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wiceprezesem w spółce EuRoPol Gaz.

Zdobył doświadczenie w sektorze administracji państwowej, pracując dla  Ministra Finansów i współpracując z Ministerstwem Środowiska.

ZDZISŁAW KOPER – Członek Zarządu PERN, reprezentant załogi

Członek Zarządu – reprezentant załogi PERN od 29 września 2019 r.Inżynier mechaniki, absolwent Wyższej szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia rachunkowości na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe rachunkowości zarządczej i controlingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Master of Business Administration w Gdańsku.

Od 26 lat zainteresowania koncentruje na zagadnieniach z branży energetycznej. Pracę w PERN S.A. rozpoczął w 1993 roku na stanowisku kierownika pośredniej stacji pomp w Łasinie. Następnie pełnił funkcję specjalisty młodszego dyspozytora zmianowego, a od roku 2006 pracował jako specjalista dyspozytor zmianowy w Bazie w Miszewku Strzałkowskim. W październiku 2009 roku objął stanowisko kierownika działu bilansowania systemu. W latach 2006-2018 zasiadał w Radzie Nadzorczej PERN S.A. jako przedstawiciel pracowników.

  Dołącz pliki:

  * Pole wymagane

   Dołącz pliki:

   * Pole wymagane

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

   Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

   Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

   PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi