PERN: kolejne działania porządkujące strukturę grupy kapitałowej

10/09/19

PERN: kolejne działania porządkujące strukturę grupy kapitałowej

PERN zrealizował dziś transakcję zakupu od Skarbu Państwa pakietu mniejszościowego (0,38%) akcji „Siarkopol” Gdańsk S.A. Dzięki temu PERN posiada 100% udziałów w tej spółce. Zakup  wpisuje się w działania mające na celu dalsze porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej PERN.

Transakcja zakupu pakietu mniejszościowego została poprzedzona wyceną Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A., w tym wyceną nieruchomości tej Spółki. Aktualnie analizowane są różne opcje inwestycyjne związane z „Siarkopol” Gdańsk S.A.  

Przypomnijmy, że uporządkowanie relacji właścicielskich w  „Siarkopol” Gdańsk S.A. to kolejne działania PERN zmierzające do zoptymalizowania struktury całej grupy kapitałowej. Wcześniej – w styczniu 2018 r. – doszło do połączenia PERN i OLPP, dzięki czemu zintegrowany podmiot może realizować bardziej złożone i kapitałochłonne inwestycje w logistykę oraz magazynowanie ropy i paliw.

Natomiast pod koniec 2018 roku nastąpiła integracja spółek serwisowych Grupy PERN czyli Naftoserwisu i CEDRiA.


oryginalny wpis

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi