PERN: obiekty spółki wyposażone w urządzenia AED

11/22/18

PERN: obiekty spółki wyposażone w urządzenia AED

Wszystkie obiekty PERN wyposażone są już w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), które mogą uratować życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Spółka zamontowała 39 takich urządzeń w swoich bazach, stacjach finalnych i budynkach biurowych.

Montażowi urządzeń towarzyszyły jednocześnie szkolenia praktyczne z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy ich użyciu. Dodatkowo, pracownicy przechodzący okresowe szkolenia BHP, również zapoznają się z modułem dotyczącym obsługi defibrylatorów w czasie zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jesteśmy firmą ogólnopolską. Część naszych obiektów – takich jak np. bazy paliw to miejsca gdzie jest duży ruch osobowy. Stąd pojawił się pomysł by nasze obiekty wyposażyć w urządzenia AED. Z dostępnych badań wynika, że zastosowanie defibrylatora u osoby dorosłej w ciągu pierwszych trzech minut od zatrzymania akcji serca, aż o kilkadziesiąt procent zwiększa  szansę przeżycia.
– –Tomasz Paszkiewicz, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i BHP.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED – to stosowane w przypadku zatrzymania krążenia urządzenie, które wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca. Jego szybkie zastosowanie jest wymagane w przypadku konieczności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby potrzebującej. Od momentu włączenia AED, osoba udzielająca pomocy prowadzona jest krok po kroku poprzez komunikaty mówiące co należy robić.


oryginalny wpis
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi