PERN planuje zwiększenie możliwości załadunkowych Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu

Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zwiększenie możliwości załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 21 Dębogórzu”. Baza Paliw w Dębogórzu jest jedyną bazą w PERN obsługującą tankowce. Rozbudowa frontu kolejowego Bazy Paliw nr 21 umożliwi szybsze wydanie paliw rozładowywanych z tankowców Klientom.

Oferty na opracowanie dokumentacji projektowej można składać do 13 lipca. Przedmiotem przetargu jest opracowanie szczegółowej i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, których uzyskanie umożliwi rozbudowę istniejącej bocznicy kolejowej o dwa dodatkowe tory postojowo-komunikacyjne oraz budowę dwóch stanowisk nalewu cystern kolejowych.

Przypomnijmy, że to już kolejny przetarg związany z modernizacją i rozbudową baz paliw PERN.​ W kwietniu 2018 r. zostało ogłos​zone drugie postępowanie przetargowe, w zakresie  wykonania dokumentacji technicznej, projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z pozyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę zbiorników na olej napędowy w następujących lokalizacjach:

  1. Baza Paliw nr 3 w Boronowie: 1 x zbiornik 10.000 m3,
  2. Baza Paliw nr 4 w Rejowcu: 2 x zbiornik 32.000 m3,
  3. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie: 2 x zbiornik 10.000 m3,
  4. Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu: 1 x zbiornik 32.000 m3 ,
  5. Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach: 1 x zbiornik 32.000 m3.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl