PERN poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego rozbudowy baz paliw

04/22/21

PERN poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego rozbudowy baz paliw

Prace przy trzecim etapie rozbudowy parków zbiornikowych nabierają tempa – w zeszłym tygodniu PERN ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, a teraz w trybie przetargu nieograniczonego rusza postępowanie przetargowe na wybór firmy, która będzie świadczyć usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 

Usługa „inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych.

Głównym zadaniem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie m.in. reprezentowanie spółki PERN na budowach poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto rolą inspektorów będzie bieżące sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Szczegółowy zakres wymagań, jakie PERN stawia przyszłych wykonawcom, został wskazany w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa 25 maja br. Szczegółowe informacje na temat postępowania zakupowego są dostępne tutaj.

Kolejne Megainwestycje

Trzeci etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 224 tys. m3, zakłada budowę aż 7 nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, w 3 różnych lokalizacjach: w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

To już kolejny etap rozbudowy baz paliw PERN w ramach programu Megainwestycji, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – właśnie zakończony – to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

***

PERN jest liderem logistyki branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki. 

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi