PERN poszukuje wykonawcy robót w ramach projektu budowy Rurociągu Boronów-Trzebinia

07/15/20

PERN poszukuje wykonawcy robót w ramach projektu budowy Rurociągu Boronów-Trzebinia

15 lipca br. PERN uruchomił postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia”.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie – w systemie generalnego wykonawstwa – inwestycji obejmującej:

  1. budowę części liniowej – rurociąg przesyłowy paliw relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 97 km,
  2. rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu Płock-Boronów,
  3. budowę nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowości Jeżów, Grabowa i w Terminalu Paliw w Trzebini.

Postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

  • I Etap – pozyskanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potencjalnych wykonawców i ich weryfikacja formalna,
  • II Etap – pozyskanie ofert cenowych i terminowych od wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

Informacje na temat postępowania można znaleźć na Platformie Zakupowej PERN S.A

Rurociąg produktowy relacji Boronów-Trzebinia to jedna ze strategicznych inwestycji służących utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt jest jednym z elementów programu Megainwestycje, realizowanego przez PERN S.A.

Rurociąg o długości ok. 97 km przebiegać będzie przez 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe. Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, realizowana jest w oparciu o Ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

oryginalny wpis

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi