PERN z certyfikatem w obszarze odnawialnych źródeł energii

09/15/21

PERN z certyfikatem w obszarze odnawialnych źródeł energii

Możliwość kupna i sprzedaży biokomponentów takich jak estry metylowe kwasów tłuszczowych oraz bioetanol i zaproponowanie usługi  magazynowania biokomponentów stosowanych do blendowania biopaliw – to tylko niektóre możliwości, jakie daje PERN uzyskanie europejskiego certyfikatu KZR INiG. Certyfikat dotyczy 12 baz paliw spółki, które są przygotowane do obrotu biokomponentami. PERN rozwijając się w obszarze biopaliw umożliwia także Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Audyt certyfikacyjny systemu KZR INiG został zrealizowany w PERN przez niezależną jednostkę certyfikującą – Bureau Veritas i obejmował cztery lokalizacje (centralę spółki i bazy paliw w Kawicach, Nowej Wsi Wielkiej i Rejowcu).

System KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Obecnie System KZR INiG obejmuje wymagania najnowszej dyrektywy 2018/2001 (RED II).

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii PERN, której celem jest wsparcie Klientów spółki w  zwiększaniu udziału energii odnawialnej w transporcie. Temu służą nasze inwestycje w nowe pojemności w obszarze biokomponentów ale także oferowanie usług na najwyższym poziomie i certyfikowanie ich w niezależnych jednostkach – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.-

PERN rozwija pojemności na biokomponenty

PERN systematycznie rozwija infrastrukturę w obszarze biopaliw. Firma modernizuje swoje bazy, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w  transporcie w perspektywie 2030 roku.

Program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji. Aż w 7 naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej dedykowanej biokomponentom. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 m³ , czyli aż o dwie trzecie.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi