Platforma zakupowa

REGULAMIN ZAKUPÓW W PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133


REGULAMIN ZAKUPÓW

WYTYCZNE BHP

CAR_EAR_PERN


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZR.231.25.2019

Wymiana 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysłowej w Bazie Miszewko Strzałkowskie
ID 219146

Na Platformie Zakupowej20 maja 2019Szczegóły
HZR-231-34/19

Modernizacja kanalizacji deszczowo -przemysłowej Bazy Gdańsk
ID 208077

Na Platformie Zakupowej10 maja 2019Szczegóły
HZP-231-43/19

Zad. nr 1: Obsługa techniczna oraz naprawy ciągników CLAAS ARION 620 (2 szt.), Zad. nr 2: Obsługa techniczna oraz naprawy Ciągnika CRYSTAL ORION 13 (1 szt.)

Forma papierowa15 maja 2019Szczegóły
HZR.231.3.2019

Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo
ID: 218951

Na Platformie Zakupowej8 maja 2019Szczegóły
HZR-231-60/19

Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina
Numer ID z Platformy Zakupowej: ID 218322

Na Platformie Zakupowej10 maja 2019Szczegóły
HZR.231.19.2019

Modernizacja układu opróżnienia i odpowietrzenia korpusów sześciu pomp zlokalizowanych na tacy Pompowni Parków Zbiornikowych BP w Bazie Miszewku Strzałkowskie
Numer ID z Platformy Zakupowej: (ID 218238)

Na Platformie Zakupowej10 maja 2019Szczegóły
HZR.231.36.2019

Zakup wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania IBM dla PERN S.A
Numer ID z Platformy Zakupowej: ID 218202

Na Platformie Zakupowej29 kwietnia 2019Szczegóły
HZP-231-17/19

Zadanie nr 1: Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego płaszcza zbiornika nr 15V o pojemności 5000m3 w BP7, Zadanie nr 2: Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego płaszcza zbiornika podziemnego nr 16 o pojemności 1000m3 w BP7 w Trzebieży

Forma papierowa10 maja 2019Szczegóły
HZU-231-9/19

Zakup zasuwy DN 1000 w ramach zadania „Montaż zasuwy 108 w Bazie Gdańsk”.
ID 218000

Forma papierowa16 maja 2019Szczegóły
HZU.231.000005.2019

Wymiana napędów Chemar wraz z armaturą odcinającą na stanowiskach przeciwpożarowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
ID 218092

Na Platformie Zakupowej14 maja 2019Szczegóły
HZU-231-7/19

Ogłoszenie o zakupie pn. Dostawa i uruchomienie trzech pulpitów łączności dyspozytorskiej. Serwis i utrzymanie systemu łączności dyspozytorskiej OpenScape 4000/OpenScape Xpert w okresie od 26.11.2019r. do 25.11.2021r.
(ID 217973)

Forma papierowa10 maja 2019Szczegóły
HZR.231.21.2019

Przebudowa układu wjazdowego dla ruchu drogowego na terenie Bazy Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
ID 217803

Na Platformie Zakupowej7 maja 2019Szczegóły
HZR.231.11.2019

Remont elewacji budynku administracyjnego z laboratorium w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach
ID 217606

Na Platformie Zakupowej30 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-55/19

Remont powłoki malarskiej zadaszenia wiat, powłoki tacy, rurociągów wej/wyjściowych z tac oraz instalacji odwodnienia dachu i tac pompowni BM/ON
ID 217581

Na Platformie Zakupowej6 maja 2019Szczegóły
HZR-231-40/19

Modernizacja łapaczki I poprzez montaż zaworów odcinających tacę pompowni I n. od sieci kanalizacji przemysłowej w SZ-3 Łupowo
ID 212598

Na Platformie Zakupowej9 maja 2019Szczegóły
HZR-231-41/19

Wykonanie tac pod króćcami (26 szt.) opróżniania i napowietrzania rurociągów zlokalizowanych w Parkach zbiornikowych I i II nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie
ID 212598

Na Platformie Zakupowej8 maja 2019Szczegóły
HZP-231-9/2019

Zadanie nr 1: Remont zbiornika nr 1 V=10000 m3 antykorozja zewnętrzna płaszcza w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Zadanie nr 2: Remont zbiornika nr 2 V=10000 m3 antykorozja zewnętrzna płaszcza w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Zadanie nr 3: Remont zbiornika nr 8 V=20000 m3 antykorozja zewnętrzna płaszcza w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Forma papierowa6 maja 2019Szczegóły
HZP-231-000015/19

Budowa kanalizacji teletechnicznej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

Forma papierowa25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-6/19

Zadanie nr 1: Montaż podestów obsługowych zasuw pompowni parków zbiornikowych Bazy Pomorskiej w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 2: Montaż pomostów obsługowych zasuw 71-III, 72-III, 73-III, 74-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F3-III, F4-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 3: Montaż pomostów obsługowych zasuw 50-III, 51-III, 52-III, 53-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F1-III, F2-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 4: Wykonanie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo.
Zadanie nr 5: Modernizacja podestów obsługowych przy zasuwach technologicznych nr 19 i nr 21 w SC-2 Rypin.
Zadanie nr 6: Podest obsługowy instalacji oddechowej zbiornika resztek w SC-2 Rypin.
ID: 216103

Na Platformie Zakupowej9 maja 2019Szczegóły
HZP-231-000012/19

Remont budynku agregatu prądotwórczego w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Forma papierowa25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-50/19

Remont rurociągów I i II nitki – antykorozja Kostrzyń/Glinka
ID 216323

Na Platformie Zakupowej9 maja 2019Szczegóły
HZR-231-81/19

1. Remont budynku wiaty magazynowej na terenie Zespołu Magazynów Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynków magazynowych. Priorytet 3
2. Remont budynku magazynowego na terenie Zespołu Magazynów Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynków magazynowych. Priorytet 3
3. Remont rampy magazynowej na terenie Zespołu Magazynów Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynków magazynowych. Priorytet 3.
ID 216305

Na Platformie Zakupowej7 maja 2019Szczegóły
HZR-231-54/19

1.Modernizacja komór zasuw 13-III i 14-III w Bazie Miszewko Strzałkowskie
2.Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy Z-I w Bazie Miszewko Strzałkowskie
3.Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy 82-III w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
ID 216250

Na Platformie Zakupowej7 maja 2019Szczegóły
HZR-231-62/19

Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu na rzece Widawka (szer. 8 m) w m. Zalesiczki (75+633)
ID 216172

Na Platformie Zakupowej6 maja 2019Szczegóły
HZU-231-13/19

Remont budynku magazynu olejowego [segment 3] w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej.
(ID 215810)

Na Platformie Zakupowej7 maja 2019Szczegóły

Modernizacja ogrodzenia nowej działki w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
(ID 215690)

Na Platformie Zakupowej26 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-47/19

Modernizacja tacy przepływomierza na wejściu I nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie
(ID 215668)

Na Platformie Zakupowej7 maja 2019Szczegóły
HZR-231-25/19

Zadanie nr 1: Remont zbiornika nr 8 i nr 10 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach.
Zadanie nr 2: Remont zbiornika nr 6 , V=5000 m3 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
Zadanie nr 3: Remont zbiorników nr 05, nr 10 i nr 12 Bazie Paliw nr 17 w Baryczy
ID 214669

Na Platformie Zakupowej30 kwietnia 2019Szczegóły
HZP-231-18/19

Remont infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Forma papierowa30 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-45/19

Wykonanie w latach 2019-2020 analiz emisji i skuteczności funkcjonowania OPB w:
BP 1 w Koluszkach,
BP 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
BP 3 w Boronowie,
BP 4 w Rejowcu Poznańskim,
BP 5 w Emilianowie,
BP 9 w Woli Rzędzińskiej,
BP 10 w Kawicach.
ID 214613

Na Platformie Zakupowej29 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-12/19

Modernizacja systemu ogrzewania budynku Operatorni w SZ-3 Łupowo
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Administracji w SZ-3 Łupowo.
ID 214373

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-85/19

Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy
ID 214326

Na Platformie Zakupowej26 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-37/19

Zadanie nr 1: Antykorozja rurociągów produktowych w tacy II grupy zbiornikowej w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach. Plan Remontów 2019. PR.2019.01.10.08
Zadanie nr 2: Remont rurociągów produktowych i konstrukcji wsporczych w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach. Plan Remontów 2019. PR.2019.01.10.06
ID 214252

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-101/18

1. Czyszczenie i przegląd kanalizacji sanitarnej Bazy Gdańsk.
2. Remont części zewnętrznej budynku Warsztatów w Bazie Gdańsk;
3. Wymiana rury łączącej zbiornik ppoż. nr 2 z komorą czerpalną w Bazie Gdańsk.
ID: 13948

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły
HZP-231-41/19

Zad. 1 Remont budynku hydroforni w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy.
Zad. 2 Remont budynku elektrowni awaryjnej w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy.

Forma papierowa26 kwietnia 2019Szczegóły
HZU-231-16/19

Modernizacja kotłowni w Bazie Adamowo. Priorytet 1. M-19/001; Rezerwa Inwestycyjna. I-17/018. Plan Inwestycyjny na rok 2019.
(ID 214056)

Na Platformie Zakupowej26 kwietnia 2019Szczegóły
HZP-231-42/19

Wykonanie wraz z montażem kontenerowych pomieszczeń socjalnych do części "A" w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce

Forma papierowa30 kwietnia 2019Szczegóły
HZP-231-23/19

Modernizacja instalacji oświetlenia w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Forma papierowa25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-53/19

Modernizacja baterii kondensatorów w S.C.-1 Góry
ID 211977

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły
HZR-231-71/19

Zad.1 Remont budynku rozdzielni 6 kV w ST – 6 Łupowo,
Zad.2 Remont rozdzielni 6 kV w ERZL
ID: 211577

Na Platformie Zakupowej9 maja 2019Szczegóły
HZU-231-15/19

Wykonanie obudów dźwiękoszczelnych pomp II nitki w SZ-2 Tarnowo Podgórne, oraz II nitki SZ-1 Kleczew
ID 211416

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZR-231-76/19

Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino.

Forma papierowa15 maja 2019Szczegóły
HZU-231-11/19

Zadanie nr 1: Remont płaszcza oraz zadaszenia zbiornika nr 5 w Bazie Paliw nr 15 w Narewce;
Zadanie nr 2: Remont włazów i naświetli w zbiornikach magazynowych w Bazie Paliw nr 11 Zamek Bierzgłowski.
ID:208953

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły
HZU-231-19/19

Zakup łodzi płaskodennej z silnikami i przyczepą dla ZSP Centrum
ID 208695

Forma papierowa7 maja 2019Szczegóły
HZR-231-95/18

Wykonanie robót budowlanych na terenie Bazy Adamowo w ramach zadań:
Zadanie nr 1: Remont zbiornika przecieków II nitki
Zadanie nr 2: Remont tacy pod zaworami kulowymi nr 501 i 502 na rozdzielni wyjściowej
ID 200473

Na Platformie Zakupowej25 kwietnia 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi