Platforma zakupowa

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową (Dahliamatic).

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

LINK do REJESTRACJI


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZP.231.000131.2019

Modernizację bocznicy kolejowej Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu, w celu podniesienia dopuszczalnych nacisków osiowych do 22,5 tony na oś

Na Platformie Dahliamatic13 marca 2020Szczegóły
HZR.231.42.2020

Wymiana rurociągu DN250 pod drogą w m. Boryszewo/Stróżewko km 9392-9413 (SF1 Płock - Mościska). Element PSP: R-20/054

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZR.231.38.2020

Remont dachu (pokrycia dachowego), obróbek blacharskich, konstrukcji stalowych oraz elewacji budynków: magazyn techniczny i mistrzówka w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic10 marca 2020Szczegóły
HZU.231.000030.2020

Zakup motopompy szlamowej

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZU.231.00077.2019

Likwidacja istniejącego i zakup nowego trzykomorowego zbiornika resztkowego do zlewek produktów laboratoryjnych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic10 marca 2020Szczegóły
HZU.231.00008.2020

Zakup mieszadeł bocznych do zbiorników magazynowych

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000087.2019

Budowa nowego odcinka rurociągu technologicznego na III grupę zbiornikową w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu – dokumentacja projektowa

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000114.2019

Zadanie nr 1 Remont zbiornika nr 08 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach
Zadanie nr 2 Remont zbiornika nr 09 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach
Zadanie nr 3 Remont zbiornika nr 10 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Na Platformie Dahliamatic10 marca 2020Szczegóły
HZR.231.70.2020

Likwidacja wypłycenia rurociągu w miejscowości Łochynia – opuszczenie rurociągu. Element PSP: R-20/029, (R.002.20.78.01).

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZR.231.230.2019

Wymiana akumulatorów w budynku operatorni- SC-1 Góry

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZR.231.39.2020

Budowa wagi kolejowej trzypomostowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000152.2019

Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZU.231.000011.2020

Modernizacja oczyszczalni ścieków deszczowych Bazy Paliw 22 w Małaszewiczach - projekt.

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000149.2019

Opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby laboratorium oraz przebudowy pomieszczeń budynku nr 13 na potrzeby biurowe w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic11 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000121.2019

Modernizacja instalacji gazów laboratoryjnych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZR.231.54.2020

Modernizacja pompowni przeładunkowej i rozdzielni elektrycznej R3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu. PSP: PI.00630.

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000005.2020

Modernizacja kotłów C.O. w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim

Na Platformie Dahliamatic4 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000096.2019

Rozbudowa uszczelnienia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZR.231.61.2020

Budowa kabla światłowodowego na odcinku SZ Wymyśle - BP Boronów

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000123.2019

Przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej z przystosowaniem do wymogów TPA w bazach paliw oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zdalnej transmisji ENERGIA®4

Na Platformie Dahliamatic26 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000014.2020

„Budowa nowego masowego frontu rozładunkowego kolejowego wraz z torami postojowymi w BP2
w Nowej Wsi Wielkiej. – etap projektowania”

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000157.2019

Modernizacja systemu monitoringu przestrzeni między-dennej zbiorników nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000156.2019

"Remont izolacji dachu na zbiornikach podziemnych nr 11, 12 o pojemności 2000 m3 w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy"

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.52.2020

Dostarczenie usługi operatorskiej IP Transit 400Mb/s w Emilianowie z usługą ochrony przed atakami DDoS oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji redundancji łączy internetowych zapewniającej nieprzerwany dostęp do Internetu w lokalizacjach Płock i Emilianów.

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.67.2020

Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych i wycen nieruchomości.

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.32.2020

Budowa kabla światłowodowego na odcinku Baza Gdańsk - TNG
PSP: I-20/029

Na Platformie Dahliamatic4 marca 2020Szczegóły
HZR.231.12.2020

Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina. PSP: R-20/008

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000011.2020

Remont instalacji technologicznej studni rozdzielczej w polu zbiornikowym w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000120.2019

Montaż wyłączników ppoż. na obiektach budowlanych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000110.2019

Automatyzacja procesu załadunku cystern drogowych poprzez zmianę sposobu nalewu z odgórnego na oddolny stanowiska załadunkowego nr 32 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Na Platformie Dahliamatic5 marca 2020Szczegóły
HZR.231.20.2020

Remont rurociągów technologicznych naziemnych międzyobiektowych DN 200 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

Na Platformie Dahliamatic3 marca 2020Szczegóły
HZU.231.00078.2019

Remont/antykorozja rurociągów armatury i urządzeń technologicznych oraz tacy betonowej pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000144.2019

Naprawa okresowa na 4 poziomie utrzymania P4 lokomotywy TEM2 nr 206 z Bazy Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Na Platformie Zakupowej OpenNexus27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.44.2020

Zadanie nr 1 – Antykorozja płaszcza zewnętrznego zbiornika nr 9 w BP nr 8 w Jastrowiu,
Zadanie nr 2 – Antykorozja zaworów oddechowych na I grupie zbiornikowej w BP nr 20 w Ugoszczy

Na Platformie Dahliamatic4 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000013.2020

Przebudowa systemu obsługi połączeń z kioskami multimedialnymi wraz z wymianą intercomów

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZU.231.000016.2020

Remont opasek betonowych wokół zbiorników nr 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZU.231.000012.2020

Zakup i instalacja UPS dla Baz Paliw

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.26.2020

Wymiana sterowników nalewu Accuload II na nalewni cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZR.231.16.2020

Wykonanie systemu zdalnego sterowania zasuwami węzła wyjściowego III nitki do PKN ORLEN na odcinku centrum

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000113.2019

Wymiana rurociągów technologicznych na odcinku od pompowni centralnej do II grupy zbiornikowej w Bazie Paliw nr 1 Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic3 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000158.2019

Modernizacja systemu monitoringu przecieków w zbiornikach nr 1, 2, 4 w Bazie Paliw nr 14 w Strzemieszycach

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.27.2020

Wymiana węgla aktywnego oraz glikolu w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.178.2020

1. Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i dachu budynku agregatu prądotwórczego na terenie Bazy Adamowo - roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachu budynku rozdzielni elektrycznej 6kV i budynku agregatu prądotwórczego. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/073 (I Część Zakupu),

2. Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych na terenie Bazy Adamowo roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachów budynków rozdzielni elektrycznych. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/072 (II Część Zakupu)

Na Platformie Dahliamatic6 marca 2020Szczegóły
HZU.231.72.2019

Remont rurociągów III i IV grupy zbiorników w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.244.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN 250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej oraz części nitki głównej DN 250 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Rejowiec pod rzeką Noteć pomiędzy SZK-2 Pturek i SZK-3 Młodocin. Element PSP: M-20/024

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000086.2019

Zabezpieczenie połączeń skręcanych rurociągów przed wydostaniem się produktów do środowiska gruntowego w BP 21

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.244.2019

Zadanie nr 1: Remont przejścia rurociągu DN800 przez rzekę w m. Wichulec km 92+220;
Zadanie nr 2: Remont przejścia rurociągu DN800 przez rzekę Osa w m. Adamowo/Szarnoś km 113+980

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000092.2019

„Wymiana agregatów pompowych wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego i środka pianotwórczego w pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000147.2019

Przebudowa istniejących dróg ppoż. w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Zakupowej OpenNexus4 marca 2020Szczegóły
HZR.231.15.2020

Wymiana osprzętu w kioskach multimedialnych

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.45.2020

Zabezpieczenie antykorozyjne dna przestrzeni między płaszczowej zbiornika nr 21 w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.34.2020

Wymiana rurociągu paliwowego DN400 pod drogą nr 575 na Odcinku Płock - Koluszki.

Na Platformie Dahliamatic9 marca 2020Szczegóły
HZU.231.000010.2020

Usunięcie betonowej tacy etylizatorni w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.40.2020

Wymiana rurociągu DN400 pod drogą nr 577 w m. Czyżew na Odcinku Płock - Koluszki.

Na Platformie Dahliamatic4 marca 2020Szczegóły
HZP.231.000002.2020

„Remont drabin i świetlików zbiorników podziemnych 7, 10, 12, 13, 14, 17, 21 w Bazie Paliw nr 4
w Rejowcu”

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.243.2019

Montaż kabla zasilającego Stację Zasuw SZ12 Ciepłe

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZR.231.22.2020

Remont oczyszczalni biologicznej i poletek osadowych

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZP-231-000007/2020

INSTALACJA WENTYLACJI W BUDYNKU SOCJALNYM W BAZIE PALIW NR 3 W BORONOWIE

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000142.2019

Remont zbiornika wodnego otwartego przeciwpożarowego nr 1 o pojemności 300 m3 zlokalizowanego w polu zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
TGCZW.231.1.2020

Wykonywanie funkcji Inżyniera Budowy w ramach zadania:
„Budowa rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock – Gdańsk”

Forma papierowa4 marca 2020Szczegóły
HZR.231.41.2020

Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane w ramach zadania: Naprawa dachu w budynku warsztatu. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. PSP: R-20/069

Na Platformie Dahliamatic4 marca 2020Szczegóły
HZR.231.2.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej i odcinka nitki głównej DN250 na odcinku Mościska-Emilianów w m. Nieporęt w ramach zadania pn.: „Przewiert HDD na odc. Mościska-Emilianów w m. Nieporęt” (EL. PSP: I.20.063

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZU.231.000138.2019

Obsługa techniczna oraz naprawy ciągników szynowo-drogowych typu C120 w zakresie urządzeń kolejowych.

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.33.2020

Remont budynku bramowej nalewni kolejowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000001.2020

Budowa centralnej dyspozytorni na części B w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu - projekt

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000150.2019

„Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników podziemnych nr 25, 26 i 27 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.37.2020

Remont tac żelbetowych i pól zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.35.2020

Likwidacja wypłycenia rurociągu w miejscowości Aleksandria I. Element PSP: R-20/030.

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000109.2019

MODERNIZACJA WJAZDU DO POMPOWNI DODATKÓW W BAZIE PALIW NR 4 W REJOWCU

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.234.2020

Modernizacja baterii akumulatorów w budynku Dyspozytorni-Operatorni II nitki Bazie Miszewko Strzałkowskie. PSP : M-20/018

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000137.2019

Zabezpieczenie antykorozyjne dachów pływających zbiorników nr 29 i 30 wraz z przygotowaniem zbiorników do rewizji wewnętrznej UDT w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000146.2019

Wymiana dmuchaw wraz z automatyzacją procesu napowietrzania flokulatora w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.24.2020

Naprawa P4 ciągnika szynowo-drogowego w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.13.2020

Rozbudowa systemu nadzoru kolokacji o zapasowe sterowanie

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000153.2019

Adaptacja pomieszczeń w budynku E na punkt laboratoryjny w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.238.2019

Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji budowy rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia

Forma papierowa25 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.247.2019

Modernizacja oczyszczalni przemysłowo – bytowej w SW-2 Orzechowo

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000126.2019

„Wymiana baterii kondensatorów na hybrydowy kompensator mocy biernej w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim.”

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000141.2019

Modernizacja rozdzielni SN 15/0,4kV w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZR.231.250.2019

1. Remont budynku rozdzielni 6 kV na terenie Stacji SW-1 Zawady w ramach:
Zadanie nr 1: Remont budynku rozdzielni 6 kV. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/071 (Zadanie nr 1)
2. Remont budynku baterii kondensatorów na terenie Stacji SW-1 Zawady w ramach:
Zadanie nr 2: Remont budynku baterii kondensatorów. Plan Remontów 2020. Priorytet 4. R-20/070 (Zadanie nr 2)

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000125.2019

Remont poletek osadowych oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.246.2020

Zadanie nr 1: Remont kanału technologicznego pompowni II nitki w ERZL.
Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/060. ERZL;
Zadanie nr 2: Remont elewacji budynku administracyjnego i malowanie pomieszczeń wewnętrznych budynku; Plan Remontów 2020. Priorytet 4. R-20/075. ERZL.

Na Platformie Dahliamatic25 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000117.2019

Przebudowa ogrodzenia w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Na Platformie Dahliamatic21 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000145.2019

Modernizacja pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Na Platformie Dahliamatic26 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.220.2019

Zwiększenie możliwości załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.4.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN250 wraz z likwidacją nitki rezerwowej i odcinka nitki głównej DN250 na odcinku Płock – Mościska w m. Sochaczew w ramach zadania pn.:„Przewiert HDD na odc. Płock-Mościska w m. Sochaczew” (M-20/026). Plan Modernizacji na rok 2020.

Na Platformie Dahliamatic24 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000082.2019

„Budowa stojącego zbiornika ppoż. V=2000 m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.1.2020

Zadanie nr 1: Łączność UKF dla ZSP w Bazie Adamowo , PSP: I-17/011
Zadanie nr 2: Łączność UKF dla ZSP w Bazie Gdańsk , PSP: I-17/012

Na Platformie Dahliamatic21 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000151.2019

„Zabezpieczenie antykorozyjne płaszczy zbiorników nr 13, 14 w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży.”

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.228.2019

Zadanie nr 1 Remont instalacji centralnego smarowania II pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne Plan Remontów 2020. Priorytet 1. R-20/094. ERZT;
Zadanie nr 2 Remont instalacji centralnego smarowania I pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne, Plan Remontów 2020. Priorytet 1. R-20/093. ERZT.

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000095.2019

Reorganizacja ruchu autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic28 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000143.2019

„Adaptacja budynku na centralną dyspozytornię Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach”

Na Platformie Dahliamatic2 marca 2020Szczegóły
HZR.231.241.2019

Przebudowa układu hydraulicznego pompowni ropy I Nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego w Bazie Miszewko Strzałkowskie - Roboty budowlane. (Plan Inwestycyji na 2020 rok, PSP: I-16/036).

Na Platformie Dahliamatic27 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000094.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000084.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000085.2019

„Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”, składające się z:
Zadanie nr 1:
Rozbudowa pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zdanie nr 2:
Rozbudowa instalacji dozowania estrów o 3 linie nalewcze w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000066.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic21 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000089.2019

„Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa
w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi