Platforma zakupowa

REGULAMIN ZAKUPÓW W PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133


REGULAMIN ZAKUPÓW

WYTYCZNE BHP

CAR_EAR_PERN

Zasady i warunki bezpiecznej realizacji prac na terenie Baz Paliw PERN S.A.


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły

Remont 15 szt. stanowisk rozdzielczych przeciwpożarowych w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000057/19

Remont instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni olejowej w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy

Forma papierowa2 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000053/19

Modernizacja systemu monitoringu przecieków w zbiornikach od 1 do 13 w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Forma papierowa7 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.109.2019

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy - projekt

Na Platformie Zakupowej OpenNexus12 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.122.2019

Przebudowa drogi wewnętrznej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
ID: 241790

Na Platformie Zakupowej OpenNexus6 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.132.2019

Roboty budowlane budynku telemetrii w: SW3 Krępa, SW1 Parzeń, SW5 Winduga, SW4 Nasiegniewo, SW2 Płomiany
ID: 241745

Na Platformie Zakupowej OpenNexus1 sierpnia 2019Szczegóły
HZU-231-33/19

"Remont budynku pompowni ścieków przemysłowo - deszczowych I stopnia w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej"
ID 241710

Na Platformie Zakupowej OpenNexus6 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.139.2019

Budowa centralnej dyspozytorni na części B w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu - prace projektowe
ID: 241648

Na Platformie Zakupowej OpenNexus8 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.142.2019

Remont Opasek Przyzbiornikowych Zbiorników nr 5,9,17,12 w Boronowie. Plan Remontów 2019
ID: 241466

Na Platformie Zakupowej OpenNexus31 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.108.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków Bazy Paliw nr 22 w Małaszewiczach - projekt
ID 240353

Na Platformie Zakupowej OpenNexus12 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000052/19

Remont instalacji oświetlenia nalewni bramowej na części "C" w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Forma papierowa29 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000027/19

Budowa systemu odwodnienia obudów zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim (projekt)

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000037.2019

Remont elewacji budynku administracyjnego z laboratorium w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach.
(ID 240230)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000020.2019

Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu stalowego, kablowego pochodzącego z urządzeń elektrycznych oraz materiałów do utylizacji.
ID: 240209

Forma papierowa26 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000033.2019

Wykonanie obudów dźwiękochłonnych dla agregatu pompowego AP 24 w SC-1 Góry.
(ID 240093)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000027.2019

Zakup, dostawa oraz uruchomienie aparatury laboratoryjnej do badania jakości paliw płynnych.
ID: 239993

Forma papierowa1 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000034.2019

Zakup i montaż UPS- ów podtrzymujących zasilanie serwerowni i założenie bypassu zewnętrznego w BP 4 w Rejowcu.
(ID 239793)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000029.2019

„Zakup dwóch licencji dotyczących specjalistycznego oprogramowania do modelowania zasięgów skutków awarii przemysłowych”
(ID 239624)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus31 lipca 2019Szczegóły
HZM.231.2.2019

Sprzedaż materiałów elektrycznych, mechanicznych, chemicznych oraz części samochodowych (ID 239556)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus25 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.96.2019

Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane. Plan Remontów 2019. R-19/098
ID 239112

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.126.2019

I Część Zakupu - Remont budynku rozdzielni elektrycznej w SZ-2 Tarnowo Podgórne – roboty budowlane w ramach zadania: Remont budynku rozdzielni elektrycznej w SZ-2 Tarnowo Podgórne. Plan Remontów 2019. Priorytet 4. PSP: R-19/098

II Część Zakupu - Remont dachu kontenera telekomunikacyjnego na stacji zasuw SZ640 Bielinek – roboty budowlane w ramach zadania: Remont dachu kontenera telekomunikacyjnego w SZ640 Bielinek. Plan Remontów 2019. Priorytet 2. PSP: R-19/028

ID: 239012

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.95.2019

1. Modernizacja komór zasuw 13 – III i 14-III, w Bazie Miszewko Strzałkowskie – prace projektowe i roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Modernizacja komór zasuw 13, 14-III, 31 w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycyjny na rok 2019. Priorytet 2. PSP: M –18/025 (I Część Zakupu),
2. Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy Z-I w Bazie Miszewko Strzałkowskie – prace projektowe i roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy Z-I w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycyjny na rok 2019. Priorytet 2. PSP: M –18/010 (II Część Zakupu),
3. Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy 82-III w Bazie Miszewko Strzałkowskie – prace projektowe i roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Wykonanie nowej szczelnej komory dla zasuwy 82-III w Bazie Miszewko Strzałkowskie. Plan Inwestycyjny na rok 2019. Priorytet 2. PSP: M-19/037 (III Część Zakupu).
ID: 238996

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.44.2019

Przebudowa kanalizacji ścieków bytowych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
ID: 238723

Na Platformie Zakupowej OpenNexus14 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.117.2019

Zadanie nr 1: Modernizacja pompowni ppoż. w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy, Zadanie nr 2: Przebudowa układu dozowania środka pianotwórczego w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy
ID: 238685

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.105.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw Nr 4 w Rejowcu
ID: 238675

Na Platformie Zakupowej OpenNexus25 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.99.2019

Wykonanie remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w Bazie paliw nr 1 w Koluszkach
ID: 238642

Na Platformie Zakupowej OpenNexus8 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.60.2019

Wymiana 29 szt. zabezpieczeń pól rozdzielni 6 kV; Plan Remontów 2019r. PSP: R-19/033
ID: 238363

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000054/19

Zad. 1 Remont budynku hydroforni w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy.
Zad. 2 Remont budynku elektrowni awaryjnej w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy.

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.56.2019

Zadanie nr 1: Budowa ciągów pieszych na terenie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu
(ID 237972)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.118.2019

Modernizacja frontu nalewczego - spełnienie wymagań bhp poprzez zainstalowanie systemu przeciw upadkowego oraz oświetlenia na st. NO toru normalnego w BP 15 w Narewce
ID: 237865

Na Platformie Zakupowej OpenNexus1 sierpnia 2019Szczegóły

Likwidacje budynków i obiektów budowlanych w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy

Forma papierowa25 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.77.2019

Budowa pomostów obsługowych na froncie kolejowym Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu - Projekt
(ID 237564)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus31 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000041/19

Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Forma papierowa12 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-27/19

Rozbudowa instalacji estrów Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu o rozładunek estrów z frontu kolejowego i przystosowanie trzech zbiorników o pojemności 250 m3 do przyjmowania, magazynowania i wydawania estrów

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
TR.232.000011.2019

Dialog techniczny - System Monitorowania Parametrów i Optymalizacji Kosztów Zużycia Energii Elektrycznej w PERN S.A.

Forma papierowa31 lipca 2019Szczegóły
TR.232.000010.2019

Dialog techniczny - System monitoringu i diagnostyki agregatów pompowych w PERN S.A.

Forma papierowa31 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.35.2019

Przebudowa zbiorników nr 16 i 17 o pojemności V-1000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
ID: 236249

Na Platformie Zakupowej OpenNexus25 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.75.2019

Wykonanie remediacji środowiska gruntowego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na terenie Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce
ID 236145

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.78.2019

Remont budynku remizy ZGR i warsztatu mechanicznego z wiatą w BP1
ID 235443

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000023.2019

Zakup zasuw DN 500 iDN 600 w ramach zadań inwestycyjnych
ID 235696

Forma papierowa2 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000025/19

Wyposażenie rozjazdów na frontach załadunkowych i rozładunkowych na bocznicy na części "C" w instalację izolowanych obwodów - bocznica w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Forma papierowa22 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000047/19

Remont rurociągu na III grupie zbiornikowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Forma papierowa24 lipca 2019Szczegóły
HZU.231.000011.2019

Remont armatury zbiornikowej zbiorników magazynowych w BP nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.
ID 235404

Na Platformie Zakupowej OpenNexus23 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000040/19

Remont stałej instalacji pianowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Forma papierowa24 lipca 2019Szczegóły
MIZW.231.000003.2019

wykonanie prac projektowych, wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, oraz - na zasadach prawa opcji - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją II nitki Odcinka Pomorskiego
ID 234820

Forma papierowa31 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000034/19

Remont rurociągów technologicznych dozowania środka pianotwórczego Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu

Forma papierowa23 lipca 2019Szczegóły
HZP-231-000031/19

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Forma papierowa26 lipca 2019Szczegóły
HZR-231-80/19

Modernizacja komory, fundamentu pompy Pp1-III oraz komory filtra wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym infrastruktury w Bazie Miszewko Strzałkowskie
ID 232044

Na Platformie Zakupowej OpenNexus8 sierpnia 2019Szczegóły
MIZW.231.2.2019

Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację Zadań pn.: Zadanie nr 1 - Budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
MIZW.231.1.2019

Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację zadań: Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika magazynowego 10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Forma papierowa5 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.40.2019

Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Bazie Adamowo
(ID 227680)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 lipca 2019Szczegóły
HZR.231.49.2019

Wykonanie prefabrykowanej myjni czyszczaków we wskazanym miejscu na terenie Stacji SZ-3 Łupowo. PSP:I-19/006.
ID 220868

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 lipca 2019Szczegóły
HZR-231-6/19

Zadanie nr 1: Montaż podestów obsługowych zasuw pompowni parków zbiornikowych Bazy Pomorskiej w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 2: Montaż pomostów obsługowych zasuw 71-III, 72-III, 73-III, 74-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F3-III, F4-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 3: Montaż pomostów obsługowych zasuw 50-III, 51-III, 52-III, 53-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F1-III, F2-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 4: Wykonanie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo.
Zadanie nr 5: Modernizacja podestów obsługowych przy zasuwach technologicznych nr 19 i nr 21 w SC-2 Rypin.
Zadanie nr 6: Podest obsługowy instalacji oddechowej zbiornika resztek w SC-2 Rypin.
ID: 216103

Na Platformie Zakupowej OpenNexus20 sierpnia 2019Szczegóły
HZR-231-34/19

Modernizacja kanalizacji deszczowo-przemysłowej Bazy Gdańsk
ID: 208077

Na Platformie Zakupowej OpenNexus25 lipca 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi