Platforma zakupowa

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową (Dahliamatic).

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

LINK do REJESTRACJI


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły

REMONT BUDYNKU STRAŻNICY ZSP

Na Platformie Dahliamatic6 lutego 2020Szczegóły
HZU.231.000006.2020

Zakup glebogryzarki oraz brony talerzowej
PZ/PERN/20/0022

Na Platformie Dahliamatic28 stycznia 2020Szczegóły
HZU.231.000005.2020

Wymiana bibliotek dyskowych DataDomain 2500 na nowszy model
PZ/PERN/20/0012

Na Platformie Dahliamatic31 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.228.2019

Zadanie nr 1 Remont instalacji centralnego smarowania II pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne Plan Remontów 2020. Priorytet 1. R-20/094. ERZT;
Zadanie nr 2 Remont instalacji centralnego smarowania I pompowni w SZ-2 Tarnowo Podgórne, Plan Remontów 2020. Priorytet 1. R-20/093. ERZT.

Na Platformie Dahliamatic6 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.11.2020

System wymiany plików

Na Platformie Dahliamatic30 stycznia 2020Szczegóły
HZU.231.000002.2020

Rozbudowa routera brzegowego Juniper MX-104.
PZ/PERN/20/0014

Na Platformie Dahliamatic29 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000093.2019

Budowa parkingu dla autocystern w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie - Projekt

Na Platformie Dahliamatic31 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.232.2019

Wdrożenie systemu ochrony Active Directory

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000138.2019

Modernizacja oświetlenia w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic4 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000095.2019

Reorganizacja ruchu autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic3 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.249.2019

Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
ID 301161

Na Platformie Zakupowej OpenNexus27 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000116.2019

Remont konstrukcji słupów wsporczych oraz powłok antykorozyjnych konstrukcji frontu autocysternowego Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic3 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000128.2019

Budowa nowego przejścia dla pracowników obok budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic29 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000143.2019

„Adaptacja budynku na centralną dyspozytornię Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach”

Na Platformie Dahliamatic30 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000127.2019

Remont budynku remizy ZGR i warsztatu mechanicznego z wiatą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic31 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.214.2019

Zadanie nr 1: Remont budynku wiaty murowanej - sprzętowej BMS. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/068 (I Część Zakupu)
Zadanie nr 2: Remont budynku Pompowni I nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 2. R-20/066 (II Część Zakupu).

Na Platformie Dahliamatic3 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.196.2019

Wykonywanie prac rekultywacyjnych - interwencyjna wymiana gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi (metoda ex-situ)

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000078.2019

Remont izolacji dachu, antykorozja kominków wentylacyjnych oraz remont włazów technicznych zbiorników magazynowych nr 4, 10 i 17 w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000105019

Wyposażenie hydroforni Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu w chlorator

Na Platformie Dahliamatic24 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.233.2019

Modernizacja baterii akumulatorów w budynku operatorni II nitki rozdzielni ST3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie. PSP: M-20/013

Na Platformie Dahliamatic29 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.215.2019

Przebudowa istniejącego zjazdu do stacji zasuw SB-9 oraz wykonanie placu manewrowego w Broniewie

Na Platformie Dahliamatic29 stycznia 2020Szczegóły
PAG-2/2020

Sprzedaż domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Sierakowie

Forma papierowa31 stycznia 2020Szczegóły
HZU.231.000048.2019

Remont instalacji oświetlenia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.
PZ/PERN/19/0117

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.241.2019

Przebudowa układu hydraulicznego pompowni ropy I Nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego w Bazie Miszewko Strzałkowskie - Roboty budowlane. (Plan Inwestycyji na 2020 rok, PSP: I-16/036).

Na Platformie Dahliamatic7 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.248.2019

Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu przesyłowego ropy R1 DN1200 w Gdańsku. Element PSP : R-20/024.

Na Platformie Dahliamatic28 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.211.2019

Zadanie nr 1: „Budowa stanowiska czyszczenia tłoków (czyszczaków) na terenie stacji SW-2 Orzechowo”. Odcinek Wschodni (El. PSP. I-19/001).
Zadanie nr 2: „Wykonanie stanowiska przeznaczonego do mycia czyszczaków na terenie Stacji SW-1 Zawady”. Odcinek Wschodni (El. PSP. I-20/002).

Na Platformie Dahliamatic3 lutego 2020Szczegóły
HZR.231.245.2019

1. Remont tac technologicznych rozdzielni technologicznej wejściowej i wyjściowej II nitki na terenie Stacji SC -1 Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont tac technologicznych rozdzielni technologicznej wejściowej i wyjściowej II nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/058 (I Część Zakupu),
2. Remont tac technologicznych - węzeł komory czyszczaka I nitki na terenie Stacji SC -1 Góry – roboty budowlane w ramach zadania: Remont tac technologicznych - węzeł komory czyszczaka I nitki. Plan Remontów 2020. Priorytet 3. R-20/057 (II Część Zakupu).

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.237.2019

Remont komór I i II Stacji zasuw SZ150 Węgrów

Na Platformie Dahliamatic24 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000133.2019

Zadanie nr 1 „Remont dwóch przeciwpożarowych zbiorników wodnych nr 1 oraz 2 o pojemności 300 m3 każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”,
Zadanie nr 2 „Remont przeciwpożarowego zbiornika wodnego nr 1 o poj. 100 m3 w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim”,
Zadanie nr 3 „Remont trzech przeciwpożarowych zbiorników wodnych nr 4, 5, 6 o pojemności 300 m3 każdy oraz wymiana dwóch hydrantów w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000132.2019

„Remont zbiorników magazynowych podziemnych nr 12, 13, 14 w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”

Na Platformie Dahliamatic29 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.202.2019

Opuszczenie rurociągu DN500 na rzece Meszna na Odcinku Kleczew – Tarnowo

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.176.2019

Zadanie nr 1: Czyszczenie i przegląd kanalizacji sanitarnej Bazy Gdańsk.
Zadanie nr 2: Renowacja rury łączącej zbiornik ppoż. nr 2 z komorą czerpalną w Bazie Gdańsk.

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000090/2019

Rozbudowa bocznicy kolejowej na terenie Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie - projekt

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000118/19

Montaż wyłączników ppoż. na obiektach budowlanych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Na Platformie Dahliamatic24 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.188.2019

Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych PERN w 2020 r. w Bazie Gdańsk i Bazie Miszewko Strzałkowskie

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.154.2019

Zadanie nr 1: Modernizacja 15 szt. pomostów obsługowych zasuw przyzbiornikowych zbiorników magazynowych nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 zlokalizowanych w parkach zbiornikowych Bazy Pomorskiej w Bazie Miszewko Strzałkowskie. M-18/017 (dalej jako: „I Część Zakupu”);
Zadanie nr 2: Modernizacja podestów obsługowych na SF-1. M-18/051 (dalej jako: „I Część Zakupu”);
Zadanie nr 3: Wymiana bramy wjazdowej na teren Bazy Miszewko Strzałkowskie od strony Płocka. M-19/041 (dalej jako: „I Część Zakupu”);
Zadanie nr 4: Wymiana słupów i lamp. R-19/098. Baza Miszewko Strzałkowskie (dalej jako: „II Część Zakupu”)
(ID 292436)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus22 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.136.2019

Przebudowa drogi wewnętrznej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim. Plan Inwestycyjny 2019. PSP:PI.00535
(ID 290375)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000094.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic27 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000084.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000085.2019

„Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”, składające się z:
Zadanie nr 1:
Rozbudowa pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zdanie nr 2:
Rozbudowa instalacji dozowania estrów o 3 linie nalewcze w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000066.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic20 lutego 2020Szczegóły
HZP.231.000089.2019

„Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa
w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Na Platformie Dahliamatic7 lutego 2020Szczegóły

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi