Platforma zakupowa

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową (Dahliamatic).

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

LINK do REJESTRACJI


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZP.231.000042.2020

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BAZY PALIW NR 10 W KAWICACH WRAZ Z WYKONANIEM
UTWARDZONEGO POBOCZA – PASA POSTOJOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na Platformie Dahliamatic29 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000052.2020

Zakup telefonów komórkowych dla PERN S.A.

Na Platformie Dahliamatic14 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000134.2020

Wymiana rurociągu DN400 pod drogą nr 577 w m. Czyżew na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP: R.002.20.78.24

Na Platformie Dahliamatic21 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.000036.2020

„Rozbudowa instalacji estrów Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu o rozładunek estrów z frontu kolejowego i przystosowanie trzech zbiorników o pojemności 250 m3 do przyjmowania, magazynowania i wydawania estrów”

Na Platformie Dahliamatic30 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.55.2020

MODERNIZACJA ROZDZIELNI 110 KV I ROZDZIELNICY 0,4 KV W SW-1 ZAWADY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. PSP: I-10/001

Na Platformie Dahliamatic5 maja 2020Szczegóły
HZR.231.107.2020

Modernizacja czterech zbiorników leżących o pojemności 100 m3 każdy w celu przystosowania ich do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Na Platformie Dahliamatic4 maja 2020Szczegóły
HZR.231.000117.2020

Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie VMware

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.51.2020

Projekt - Wymiana rurociągu DN400 na dł. ok. 105m pomiędzy 5.574 a 5.679m (Odcinek Płock – Koluszki). R-20/044

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000035.2020

„Modernizacja punktu poboru próbek z rurociągów morskich R1 i R2. Wyposażenie punktów w automatyczny system poboru próbek oraz pomiar ciągły gęstości w BP 21”

Na Platformie Dahliamatic30 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000037.2020

„Wykonanie schodów stalowych na zbiorniki magazynowe w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”

Na Platformie Dahliamatic22 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000049.2020

Zadanie nr 1: Remont nawierzchni drogowej w części "C" w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce – remonty cząstkowe,
Zadanie nr 2: Remont nawierzchni drogowej w części "C" w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce – odcinek drogi do frontu autocystern

Na Platformie Dahliamatic20 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000071.2019

Remont silnika oktanowego w laboratorium w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000044.2019

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na rzecz PERN S.A.

Na Platformie Dahliamatic15 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.85.2020

Wymiana zbiorników resztkowych przy laboratorium wraz z podłączeniem instalacji do zlewu próbek Laboratorium w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach.

Na Platformie Dahliamatic27 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.50.2020

Przewiert HDD rurociągu DN800 pod bagnem Lesiska-Sompolno Góry - Kleczew PSP:M-20/030

Na Platformie Dahliamatic22 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000130.2020

Wymiana rurociągu DN 400 pod drogą nr 575 na Odcinku Płock – Koluszki. Element PSP: R.002.20.78.23

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.74.2020

Przebudowa układu dla ruchu drogowego na terenie Bazy Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim - projekt

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.128.2020

Przebudowa rurociągów produktowych na Stacji SF-1

Na Platformie Dahliamatic27 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.29.2020

REMONT IZOLACJI ZBIORNIKÓW W BAZIE PALIW NR 7 W TRZEBIEŻY WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM ICH ELEMENTÓW OSPRZĘTU NAZIEMNEGO

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.71.2020

MODERNIZACJA POMPOWNI PRZECIWPOŻAROWEJ W BAZIE PALIW NR 5 W EMILIANOWIE

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.73.2020

Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni o dodatkowy system biologicznego oczyszczania ścieków w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic23 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.232.95.2020

Budowa nowego systemu dozowania barwnika i znacznika na froncie autocysternowym w Bazie Paliw 2 w Nowej Wsi Wielkiej - projekt

Na Platformie Dahliamatic30 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.97.2020

Przebudowa sterowania pompy P04 w BP05 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic21 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000116.2020

Modernizacja środowiska automatyki przemysłowej na stacjach pomp odcinka zachodniego.

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.93.2020

Rozbudowa pompowni paliw pod kątem zwiększenia wydajności rozładunku dostaw w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Na Platformie Dahliamatic23 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.57.2020

MODERNIZACJA ROZDZIELNI 110/6 KV W BAZIE MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.PSP: I-12/015

Na Platformie Dahliamatic28 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.56.2020

Modernizacja rozdzielni 110 kv, rozdzielnicy 6 kv i rozdzielnicy 0,4 kv w SW-2 Orzechowo - dokumentacja projektowa. PSP: I-10/002

Na Platformie Dahliamatic27 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.46.2020

Remont infrastruktury kolejowej w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Na Platformie Dahliamatic21 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.125.2020

Montaż zasuwy na wyjściu pompowni I Nitki w SZ-1 Kleczew" (EL. PSP: I.19.003)

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.87.2020

Remont - naprawa nieszczelności kolektora i rurociągu pianowego w obrębie SR-7 oraz remont instalacji odwadniającej SR 7, 8 i 12 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic20 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000070.2019

Gotowość do zakupu bioetanolu celem skomponowania gotowej benzyny w Bazach Paliw.

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.106.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa systemu SCADA wraz z rozbudową infrastruktury obiektowej Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Na Platformie Dahliamatic23 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.31.2020

Remont budynku magazynu materiałów TR; budynku Akumulatorni i budynku Rozdzielni ST-1

Na Platformie Dahliamatic27 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000019.2020

Przebudowa systemów kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy - projekt

Na Platformie Dahliamatic28 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.7.2020

Modernizacja SOK na SZ2a3 Grabówka na Odcinku Zachodnim, PSP : M-19/042.
Modernizacja SOK na SZ2a4 Tokary na Odcinku Zachodnim, PSP : M-19/043

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.21.2020

Remont infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic20 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000123.2020

Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu przesyłowego ropy R1 DN1200 w Gdańsku

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.235.2019

Wydzielenie pokojów zamkniętych z powierzchni „open-space” na I i III piętrze Budynku Zarządu w Płocku” PSP: I-20/024

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000136.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000033.2020

„Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowo-przemysłowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.”

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000008.2020

1) Remont pompowni głównej w Bazie Gdańsk. Plan Remontów 2020. R-20/062;
2) Remont budynków rozdzielni przyzbiornikowych w Bazie Gdańsk. Plan Remontów 2020. R-20/077.

Na Platformie Dahliamatic6 maja 2020Szczegóły
HZR.231.36.2020

Modernizacja wagi kolejowej szerokotorowej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000032.2020

Automatyzacja procesu odwadniania dachów pływających zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.91.2020

Remont studni i studzienek kanalizacji deszczowej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic21 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000008.2020

„Przebudowa rozjazdów kolejowych z typu S42 na typ S49 oraz wymiana szyn na typ S49 na bocznicy w torach i łączników rozjazdowych w BP nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Na Platformie Dahliamatic30 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000029.2020

„Rozbudowa instalacji estrów Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej o przystosowanie pięciu zbiorników o pojemności 100 m³ do przyjmowania, magazynowania i wydawania estrów”

Na Platformie Dahliamatic30 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000127.2020

Likwidacja wypłycenia rurociągu w miejscowości Łochynia – opuszczenie rurociągu

Na Platformie Dahliamatic15 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.113.2020

Naprawa pokrycia dachowego budynku administracyjnego na terenie Stacji SF-3 Nowa Wieś Wielka – roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Naprawa pokrycia dachowego budynku administracyjnego. Plan Remontów na rok 2020 (Element PSP: R.005.20.80.01)

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000073.2019

Montaż zabezpieczeń przeciążeniowych silników pomp podporowych 0,4 kV na SF1 Płock

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000031.2020

Budowa nowego przejścia dla pracowników obok budynku administracyjnego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.79.2020

Rozbudowa instalacji zrzutów termicznych produktów naftowych z rurociągów technologicznych na stanowiskach napełniania autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic14 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.000109.2020

Modernizacja kanalizacji deszczowo - przemysłowej na terenie Bazy Gdańsk

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.53.2020

1. Wymiana rurociągu DN400 na długości ok. 32m pomiędzy 350 a 382m (Odcinek Płock – Koluszki) - R-20/046;
2. Wymiana rurociągu DN400 na długości ok. 22m pomiędzy 781 a 804m (Odcinek Płock – Koluszki) - R-20/045;
3. Wymiana rurociągu DN400 na długości ok. 41m pomiędzy 954 a 995m (Odcinek Płock – Koluszki) - R-20/047;
4. Wymiana rurociągu DN400 na dł. ok. 150m pomiędzy 1.280 a 1.430 m (Odcinek Płock – Koluszki) -R-20/041;
5. Wymiana rurociągu DN400 na dł. ok. 35m pomiędzy 1.485 a 1.515m (Odcinek Płock – Koluszki) - R-20/049

Na Platformie Dahliamatic9 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000025.2020

Dostosowanie rurociągu morskiego R1 do nadania i odbioru tłoka w Bazie Paliw nr 21

Forma papierowa20 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.86.2020

Zabudowa zbiornika resztkowego i podłączenie instalacji resztkowych z obiektów technologicznych w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000028.2020

Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 21

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.25.2020

Remont agregatu pompowego PL 2 (pompa + silnik) PSP: R-20/101

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.94.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewiertu HDD rurociągu paliw DN250 pod Rzeką Rządzą na odcinku Mościska-Emilianów w m. Kraszew Stary w ramach zadania pn.: „Przewiert HDD r-gu DN250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów” (EL. PSP: I.20.069).

Na Platformie Dahliamatic8 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.92.2020

Remont łapaczki wirowej w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim

Na Platformie Dahliamatic8 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.98.2020

Remont obwałowań przyzbiornikowych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.84.2020

Remont zasuwy V037 na części A – prace budowlane i czynności towarzyszące w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Na Platformie Dahliamatic8 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000026.2020

„Przebudowa rurociągów technologicznych od II grupy zbiornikowej do pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym”

Na Platformie Dahliamatic23 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000021.2020

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie systemów kanalizacji do obowiązujących wymagań prawnych i wymogów techniczno-eksploatacyjnych w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym - projekt.

Na Platformie Dahliamatic29 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.75.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu

Na Platformie Dahliamatic9 kwietnia 2020Szczegóły
HZU.231.000014.2020

Modernizacja rozdzielni SN 15/0,4 kV i nn 0,4 kV wraz z baterią kondensatorów na części B w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Na Platformie Dahliamatic4 maja 2020Szczegóły
HZP.231.000018.2020

„Budowa systemu odwodnienia obudów podziemnych zbiorników magazynowych w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim - projekt.”

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000122.2019

Przebudowa zbiorników nr 16 i 17 o pojemności V-1000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Na Platformie Dahliamatic17 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000023.2020

„Dostawa, montaż/wymiana napędów i zasuw rurociągach technologicznych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”

Na Platformie Dahliamatic24 kwietnia 2020Szczegóły
HZR.231.225.2019

Przebudowa zbiornika retencyjno-osadowego oczyszczalni ścieków w Bazie PERN S.A. w Miszewku Strzałkowskim

Na Platformie Dahliamatic15 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000152.2019

Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic10 kwietnia 2020Szczegóły
HZP.231.000123.2019

Przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej z przystosowaniem do wymogów TPA w bazach paliw oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu zdalnej transmisji ENERGIA®4

Na Platformie Dahliamatic16 kwietnia 2020Szczegóły

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi