Platforma zakupowa

Kluczowe założenia pakietu antykryzysowego PERN S.A. dla wykonawców robót budowlanych:

  1. umożliwienie rozliczania wykonanych prac w okresach krótszych niż zapisane w umowie i dokonywania idących za tym płatności, poprzez wprowadzenie możliwości aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych w zależności od zaawansowania realizacji prac bez potrzeby aneksowania umów, dokonywanej w drodze zatwierdzenia przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Pionu właściwego merytorycznie dla danej umowy;
  2. modyfikacja 30-dniowego terminu płatności na płatność w terminie do 14 dni, która to zmiana umożliwi w uzasadnionych przypadkach, na wniosek firmy wykonawczej, przyspieszenie płatności;
  3. możliwość przejęcia przez PERN S.A. płatności za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia celem zmniejszenia obciążenia finansowego firm wykonujących prace, jeśli dostawa tych maszyn i urządzeń wymaga przedpłat;
  4. możliwość obniżenia wysokości gwarancji należytego wykonania umowy na okres realizacji umowy do 5%.

Wykonawcy zainteresowani pakietem powinni przesłać prośbę na adres e-mail: z podaniem numeru umowy, której pakiet ma dotyczyć.

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową.

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

Prosimy o używanie przeglądarek Chrome lub Firefox.

LINK do REJESTRACJI

Lista postępowań w formie elektronicznej

Lista postępowań w formie elektronicznej - KLIKNIJ Lista postępowań w formie elektronicznej

Lista postępowań w formie papierowej


Numer postępowania Nazwa postępowania Termin składania ofert Szczegóły
HZP.231.000106.2022

Odbiór odpadów o kodach 160708* , 150202* i 150110*z obiektów PERN S.A.-Dział Północny

27 maja 2022 Szczegóły
HZP.231.000090.2022

Odbiór odpadów o kodach 160708* i 150202* z obiektów Działu Zachodniego

24 maja 2022 Szczegóły

PERN S.A.