Platforma zakupowa

REGULAMIN ZAKUPÓW W PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133


REGULAMIN ZAKUPÓW

WYTYCZNE BHP

CAR_EAR_PERN

Zasady i warunki bezpiecznej realizacji prac na terenie Baz Paliw PERN S.A.


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZR.231.37.2019

Przebudowa ogrodzenia o długości ok.1100 m w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
ID 226907

Na Platformie Zakupowej OpenNexus10 czerwca 2019Szczegóły
HZR.231.8.2019

Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
ID 225063

Na Platformie Zakupowej OpenNexus31 maja 2019Szczegóły
HZU-231-000001/19

Przeprowadzenie sprawdzenia rurociągów R1 i R2 tłokiem inspekcyjnym w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
ID: 226358

Forma papierowa14 czerwca 2019Szczegóły
HZR.231.30.2019

Remont drogi wewnętrznej do BP 15 w Narewce - I Część Zakupu i Remont drogi dojazdowej do BP 15 w Narewce II Część Zakupu
ID:224963

Na Platformie Zakupowej OpenNexus11 czerwca 2019Szczegóły
HZP-231-000029/19

Remont instalacji oświetlenia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-26/19

Remont opasek przyzbiornikowych zbiorników nr 5, 9, 17, 12 w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Forma papierowa5 czerwca 2019Szczegóły
HZU-231-24/19

Zadanie nr 1: Modernizacja instalacji dozowania chemii na oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim
Zadanie nr 2: Wydzielenie linii wody surowej do napełnienia zbiorników ppoż. w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim
ID: 224933

Forma papierowa6 czerwca 2019Szczegóły
HZU.231.7.2019

Zakup 4 (czterech) sztuk samochodów do przewozu osób i materiałów
ID: 224660

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 maja 2019Szczegóły
HZU-231-24/19

Zakupu i dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla PERN S.A.
ID: 224846

Forma papierowa30 maja 2019Szczegóły
HZR-231-83/19

Zadanie nr 1: Modernizacja odciążeń pomp głównych I nitki w SZ-1 Kleczew
Zadanie nr 2 Modernizacja odciążeń pomp głównych I nitki w SC-1 Góry
ID 224328

Na Platformie Zakupowej OpenNexus31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-21/19

Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-35/19

Naprawa przejazdu kolejowego w drodze woj. nr 197 wraz z drogą w obrębie działki nr 63/2

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZR.231.54.2019

Zakup energii elektrycznej dla dwóch spółek z Grupy Kapitałowej PERN na II półrocze 2019r.

Forma papierowa24 maja 2019Szczegóły
HZR.231.47.2019

Remont Budynku Strażnicy ZSP Baza Gdańsk
ID 223887

Na Platformie Zakupowej OpenNexus3 czerwca 2019Szczegóły
HZR.231.7.2019

Zadanie nr 1. Remont zbiornika T12 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu;
Zadanie nr 2. Remont zbiornika nr 02 V=10 000 m3 w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach;
Zadanie nr 3. Remont zbiornika podziemnego nr 01 V=3000 m3 w Bazie Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim
ID 223305

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły
HZP-231-22/19

Rozbudowa uszczelnienia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-000013/19

Remont ciągów komunikacyjnych w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Forma papierowa30 maja 2019Szczegóły
HZR.231.29.2019

Przebudowa i przeniesienie dyspozytorni do Budynku Administracyjnego w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej. Plan Inwestycyjny 2019.
ID 222650

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły

Modernizacja kanalizacji deszczowo -przemysłowej Bazy Gdańsk
ID 208077

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 maja 2019Szczegóły
HZP-231-000010/19

Wymiana zasuw wraz z napędem na stacji przyjęcia paliw w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Forma papierowa29 maja 2019Szczegóły
HZU-231-21/19

Modernizacja instalacji olejowej i pompowni S.C.-1 Góry
ID 222669

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-36/19

Przebudowa ogrodzenia terenu Bazy Paliw nr 10 w Kawicach

Forma papierowa27 maja 2019Szczegóły
HZR-231-78/19

Modernizacja oczyszczalni przemysłowej w Bazie Adamowo
ID 220760

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły
HZR.231.17.2019

Modernizacja pomieszczeń operatorni II nitki w Bazie Adamowo. ID: 221153

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły
HZR-231-79/19

Integracja systemów SAP w PERN S.A.
ID 220894

Forma papierowa27 maja 2019Szczegóły
HZR.231.49.2019

Wykonanie prefabrykowanej myjni czyszczaków we wskazanym miejscu na terenie Stacji SZ-3 Łupowo. PSP:I-19/006.
ID 220868

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 maja 2019Szczegóły
HZR-231-102/19

Remont budynku telemetrii SW3 Krępa – roboty budowlane. (I część Zakupu),
Remont budynku telemetrii SW1 Parzeń – roboty budowlane. (II część Zakupu),
Remont budynku telemetrii SW5 Winduga – roboty budowlane. (III część Zakupu),
Remont budynku telemetrii SW4 Nasiegniewo – roboty budowlane. (IV część Zakupu),
Remont budynku telemetrii SW2 Płomiany – roboty budowlane. (V część Zakupu)
ID 220516

Na Platformie Zakupowej OpenNexus6 czerwca 2019Szczegóły
HZR-231-24/19

7 zadań obejmujących modernizację pomostów obsługowych zasuw przyzbiornikowych zbiorników magazynowych oraz wykonanie podestów obsługowych instalacji oddechowych zbiorników przecieków na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie oraz stacji SF-1 Płock
ID 220390

Na Platformie Zakupowej OpenNexus11 czerwca 2019Szczegóły
HZR.231.23.2019

Remont obwałowań przyzbiornikowych i ciągów komunikacyjnych w BP3
ID 220244

Na Platformie Zakupowej OpenNexus24 maja 2019Szczegóły
HZP-231-28/19

Budowa przegrody w polu zbiornikowym nr 1 między zbiornikami nr 4 i 5 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZP-231-000016/19

Zakup i montaż UPS podtrzymującego zasilanie serwerowni i założenie bypassu zewnętrznego w Bazie Paliw
nr 5 w Emilianowie

Forma papierowa24 maja 2019Szczegóły
HZR-231-34/19

Modernizacja kanalizacji deszczowo -przemysłowej Bazy Gdańsk
ID 208077

Na Platformie Zakupowej OpenNexus11 czerwca 2019Szczegóły
HZR-231-40/19

Modernizacja łapaczki I poprzez montaż zaworów odcinających tacę pompowni I n. od sieci kanalizacji przemysłowej w SZ-3 Łupowo
ID 212598

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 maja 2019Szczegóły
HZR-231-41/19

Wykonanie tac pod króćcami (26 szt.) opróżniania i napowietrzania rurociągów zlokalizowanych w Parkach zbiornikowych I i II nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie
ID 212598

Na Platformie Zakupowej OpenNexus29 maja 2019Szczegóły
HZR-231-6/19

Zadanie nr 1: Montaż podestów obsługowych zasuw pompowni parków zbiornikowych Bazy Pomorskiej w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 2: Montaż pomostów obsługowych zasuw 71-III, 72-III, 73-III, 74-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F3-III, F4-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 3: Montaż pomostów obsługowych zasuw 50-III, 51-III, 52-III, 53-III oraz wykonanie pomostów obsługowych wokół filtrów F1-III, F2-III i zejścia z poziomu podestu na dno komory w Bazie Miszewko Strzałkowskie.
Zadanie nr 4: Wykonanie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo.
Zadanie nr 5: Modernizacja podestów obsługowych przy zasuwach technologicznych nr 19 i nr 21 w SC-2 Rypin.
Zadanie nr 6: Podest obsługowy instalacji oddechowej zbiornika resztek w SC-2 Rypin.
ID: 216103

Na Platformie Zakupowej OpenNexus12 czerwca 2019Szczegóły
HZR-231-47/19

Modernizacja tacy przepływomierza na wejściu I nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie
(ID 215668)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły
HZR-231-101/18

1. Czyszczenie i przegląd kanalizacji sanitarnej Bazy Gdańsk.
2. Remont części zewnętrznej budynku Warsztatów w Bazie Gdańsk;
3. Wymiana rury łączącej zbiornik ppoż. nr 2 z komorą czerpalną w Bazie Gdańsk.
ID: 13948

Na Platformie Zakupowej OpenNexus18 czerwca 2019Szczegóły
HZR-231-71/19

Zad.1 Remont budynku rozdzielni 6 kV w ST – 6 Łupowo,
Zad.2 Remont rozdzielni 6 kV w ERZL
ID: 211577

Na Platformie Zakupowej OpenNexus12 czerwca 2019Szczegóły
HZU-231-15/19

Wykonanie obudów dźwiękoszczelnych pomp II nitki w SZ-2 Tarnowo Podgórne, oraz II nitki SZ-1 Kleczew
ID 211416

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZR-231-76/19

Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino.

Forma papierowa31 maja 2019Szczegóły
HZR-231-95/18

Wykonanie robót budowlanych na terenie Bazy Adamowo w ramach zadań:
Zadanie nr 1: Remont zbiornika przecieków II nitki
Zadanie nr 2: Remont tacy pod zaworami kulowymi nr 501 i 502 na rozdzielni wyjściowej
ID 200473

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 maja 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi