Platforma zakupowa

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową (Dahliamatic).

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

LINK do REJESTRACJI


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZP.231.000094.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie

Na Platformie Zakupowej OpenNexus20 stycznia 2020Szczegóły
HZR.231.217.2019

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej przez okres od 1 marca 2020 do 28 lutego 2022 r.

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000084.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000085.2019

„Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”, składające się z:
Zadanie nr 1:
Rozbudowa pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zdanie nr 2:
Rozbudowa instalacji dozowania estrów o 3 linie nalewcze w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000066.2019

Rozbudowa pojemności pod estry w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000089.2019

„Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa
w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Na Platformie Dahliamatic20 stycznia 2020Szczegóły
HZP.231.000112.2019

Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim

Na Platformie Dahliamatic20 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000088.2019

Budowa rurociągu tłocznego benzyn do zbiorników w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej - projekt”

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZU.231.000064.2019

Modernizacja układu ssawnego 3 agregatów pompowych pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.
ID 281548

Na Platformie Zakupowej OpenNexus16 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.169.2019

Remont części zewnętrznej budynku Warsztatów w Bazie Gdańsk

Na Platformie Dahliamatic18 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.216.2019

Modernizacja kanalizacji deszczowo-przemysłowej na terenie Bazy Gdańsk

Na Platformie Dahliamatic20 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000111.2019

„Przebudowa systemu obsługi połączeń z kioskami multimedialnymi wraz z wymianą intercomów”

Na Platformie Dahliamatic13 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.190.2019

Modernizacja stacji paliw w Bazie Adamowo

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.204.2019

Leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową 36 (trzydzieści sześć) sztuk samochodów w czterech segmentach:
1. I Część Zakupu- Samochody segmentu „C/sedan, liftback, kombi” –– 12 sztuk,
2. II Część Zakupu - Samochód segmentu „C 4x4” –– 19 sztuk,
3. III Część Zakupu - Samochody segmentu „D/sedan, liftback” –– 1 sztuka,
4. IV Część Zakupu - Samochody segmentu „C/sedan, liftback”–– 4 sztuki.
w tym:
31 (trzydzieści jeden) sztuk samochodów dla PERN S.A.:
1. 12 sztuk – samochód segment C/sedan, liftback, kombi’
2. 9 sztuk – samochód segment C 4x4’
3. 10 sztuk – samochód segment C 4x4 + hak.

5 (pięć) sztuk samochodów dla „Naftor” Sp. z o.o.

Forma papierowa18 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000070.2019

„Przebudowa pomostów technologicznych i komunikacyjnych na pompowni centralnej wraz z wykonaniem zadaszenia obiektu w BP 21 w Dębogórzu”.

Na Platformie Dahliamatic17 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.191.2019

Remont przejścia przez rzekę Wisła k/ Gniewu

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.209.2019

Wymiana kabla zasilającego Stację Zasuw SZ12 Ciepłe

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.185.2019

Wykonanie prefabrykowanej myjni czyszczaków we wskazanym miejscu na terenie Stacji Zasuw SZ-3Łupowo

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły
HZU.231.000063.2019

Zakup materiałów do technologii hermetycznej TD Williamson.
ID 277657

Na Platformie Zakupowej OpenNexus11 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.205.2019

Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane. Plan Remontów 2020

Na Platformie Dahliamatic11 grudnia 2019Szczegóły
MIZW.231.5.2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach niżej wskazanych zadań inwestycyjnych:
Zadanie nr 1: „Budowa zbiornika magazynowego 10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”,
Zadanie nr 2: „Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”,
Zadanie nr 3: „Budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”,
Zadanie nr 4: „Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”,
Zadanie nr 5: „Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”.

Forma papierowa11 grudnia 2019Szczegóły
HZP-231-000076/2019

Dostosowanie półpodziemnego przeciwpożarowego zbiornika na wodę w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie do istniejących przepisów prawa

Na Platformie Dahliamatic20 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000077.2019

Modernizacja pompowni przeciwpożarowej nr 3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000075.2019

Modernizacja pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.201.2019

Modernizacja zewnętrznej sieci CO w Bazie Miszewko Strzałkowskie

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
MIZW.231.6.2019

Świadczenie usługi Inżyniera Budowy w ramach zadania pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia”.

Forma papierowa18 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.182.2019

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w pompowni SZ-2 Tarnowo Podgórne. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 2. Pozycja 55. I-16/026. SZ-2 Tarnowo Podgórne.

Na Platformie Dahliamatic16 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.181.2019

Wykonanie systemu nadzoru, wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów na trzech nitkach relacji Baza Miszewko Strzałkowskie - ORLEN wraz z montażem kontenera w Trzepowie oraz rurociągów SF1 PKN ORLEN- Emilianów, SF-1 PKN ORLEN – Koluszki

Na Platformie Dahliamatic13 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.183.2019

Zadanie nr 1: Zadaszenie komór zasuw SZ4W, SZ5W, SZ6W, SZ7W na TRF-1. Plan Inwestycyjny na rok 2020. Priorytet 4. PSP: M –18/049 (I Część Zakupu),
Zadanie nr 2: Zadaszenie komór zasuw SZ3K, SZ4K, SZ6K, SZ7K na TRF-2. Plan Inwestycyjny na rok 2020. Priorytet 4. PSP: M –18/050 (II Część Zakupu)

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000069.2019

„Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowo-przemysłowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.”

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000073.2019

Modernizacja zbiornika wody oczyszczonej do celów ppoż. w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic13 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.192.2019

Modernizacja łapaczki I poprzez montaż zaworów odcinających tacę pompowni I n. od sieci kanalizacji przemysłowej w SZ-3 Łupowo

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane