Platforma zakupowa


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZP.231.000064.2019

Wykonanie systemu zdalnego sterowania zasuwami węzła wyjściowego III nitki do PKN ORLEN na odcinku centrum

Na Platformie Dahliamatic21 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.152.2019

Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu na rzece Widawka (szer. 8 m) w m. Zalesiczki (75+633) PSP: R-19/023.

Na Platformie Dahliamatic25 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.193.2019

Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Na Platformie Dahliamatic15 listopada 2019Szczegóły
HZU.231.000054.2019.

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do celów grzewczych dla Baz w PERN S.A. w latach 2019-2022.
(ID 273517)

Forma papierowa15 listopada 2019Szczegóły
MIZW.231.6.2019

Świadczenie usługi Inżyniera Budowy w ramach zadania pn.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia”.

Forma papierowa28 listopada 2019Szczegóły
HZP.231.000065.2019

Budowa nowych odcinków dróg pożarowych w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim - projekt.

Na Platformie Dahliamatic3 grudnia 2019Szczegóły
HZR.231.182.2019

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w pompowni SZ-2 Tarnowo Podgórne. Plan Inwestycji 2019. Priorytet 2. Pozycja 55. I-16/026. SZ-2 Tarnowo Podgórne.

Na Platformie Dahliamatic25 listopada 2019Szczegóły
HZP.231.000098.2019

„Wyposażenie dla Laboratorium ropy w TNG Gdańsk (5 zadań).”

Na Platformie Dahliamatic15 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.181.2019

Wykonanie systemu nadzoru, wykrywania i lokalizacji rozszczelnień rurociągów na trzech nitkach relacji Baza Miszewko Strzałkowskie - ORLEN wraz z montażem kontenera w Trzepowie oraz rurociągów SF1 PKN ORLEN- Emilianów, SF-1 PKN ORLEN – Koluszki

Na Platformie Dahliamatic28 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.183.2019

Zadanie nr 1: Zadaszenie komór zasuw SZ4W, SZ5W, SZ6W, SZ7W na TRF-1. Plan Inwestycyjny na rok 2020. Priorytet 4. PSP: M –18/049 (I Część Zakupu),
Zadanie nr 2: Zadaszenie komór zasuw SZ3K, SZ4K, SZ6K, SZ7K na TRF-2. Plan Inwestycyjny na rok 2020. Priorytet 4. PSP: M –18/050 (II Część Zakupu)

Na Platformie Dahliamatic4 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000069.2019

„Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowo-przemysłowej w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.”

Na Platformie Dahliamatic12 grudnia 2019Szczegóły
HZP.231.000102.2019

Dostosowanie systemów kanalizacji deszczowej, przemysłowej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce
do obecnych warunków i wymagań prawnych

Na Platformie Dahliamatic26 listopada 2019Szczegóły
HZP.231.000073.2019

Modernizacja zbiornika wody oczyszczonej do celów ppoż. w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie

Na Platformie Dahliamatic21 listopada 2019Szczegóły
HZP.231.000074.2019

Rozbiórka obiektów budowanych i budowli w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach

Na Platformie Dahliamatic14 listopada 2019Szczegóły
HZP.231.000072.2019

Modernizacja rozładunkowego układu technologicznego pompowni kolejowej i rurociągów w BP 5 w Emilianowie

Na Platformie Dahliamatic15 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.192.2019

Modernizacja łapaczki I poprzez montaż zaworów odcinających tacę pompowni I n. od sieci kanalizacji przemysłowej w SZ-3 Łupowo

Na Platformie Dahliamatic20 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.189.2019

Antykorozja komory przyjęcia czyszczaka rurociągu R. PSP: R-19/098

Na Platformie Dahliamatic21 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.187.2019

Zakup energii elektrycznej dla dwóch spółek z Grupy Kapitałowej PERN S.A. na lata 2020-2021

Forma papierowa13 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.153.2019

Wizualizacja węzła komory czyszczaka r-gu R1 na terenie Grupy Lotos w systemie automatyki Bazy Gdańsk, prace projektowe i roboty budowlane.

Na Platformie Dahliamatic15 listopada 2019Szczegóły
HZM.231.3.2019

Sprzedaż materiałów elektrycznych, mechanicznych, chemicznych oraz części samochodowych (ID 266093)

Zapraszamy do udziału w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - na sprzedaż materiałów elektrycznych, mechanicznych, chemicznych oraz części samochodowych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Ogłoszeniu.

Na Platformie Zakupowej OpenNexus15 listopada 2019Szczegóły
HZU.231.000039.2019

Zakup wraz z montażem silnika agregatu pompowego PL 22 w SC-1 Góry
(ID 260200)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus18 listopada 2019Szczegóły
HZR.231.160.2019

Odbiór odpadów z baz paliw PERN S.A. w latach 2019-2021
ID: 258553

Na Platformie Zakupowej OpenNexus3 grudnia 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane