Platforma zakupowa


Numer postępowaniaNazwa postępowaniaSposób ofertowaniaTermin składania ofertSzczegóły
HZU.231.000031.2019

” Zadanie nr 1 : Remont budynku obsługi kierowców w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim;
Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych w budynku administracyjnym w Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim”.
ID: 248452

Na Platformie Zakupowej OpenNexus6 września 2019Szczegóły
HZU.231.000042.2019

Budowa sieci LAN na Bazach Paliw BP01, BP03, BP14.
ID: 248409

Na Platformie Zakupowej OpenNexus3 września 2019Szczegóły
HZR-231-103/19

Modernizacja SOK na SZ2a3 Grabówka oraz SZ2a4 Tokary na Odcinku Zachodnim
ID 247980

Na Platformie Zakupowej OpenNexus6 września 2019Szczegóły
HZR.231.81.2019

Remont budynku pompowni ścieków przemysłowo – deszczowych II stopnia w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
ID: 247983

Na Platformie Zakupowej OpenNexus27 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000041.2019

„Zakup, dostawa i montaż ściany wizyjnej do dyspozytorni w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”

Forma papierowa28 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000043.2019

Rozbudowa systemu monitoringu IT
ID 247616

Na Platformie Zakupowej OpenNexus23 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000060-2019

Remont – naprawa nieszczelności kolektora i rurociągu pianowego w obrębie SR-7 oraz remont instalacji odwadniającej SR 7, 8 i 12 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Forma papierowa6 września 2019Szczegóły

Remont konstrukcji słupów wsporczych oraz powłok antykorozyjnych konstrukcji frontu autocysternowego Bazy Paliw nr 5 w Emilianowie

Forma papierowa23 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000048-2019

Zabudowa wagi kolejowej 100 t w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Forma papierowa2 września 2019Szczegóły
HZP-231-000044-2019

Budowa parkingu dla autocystern w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie- Projekt

Forma papierowa26 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.64.2019

Wykonanie remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działek: 437,103/3-4,103/7-8,293/1-16,293/20 w Bazie Paliw nr 1 Oddział Słotwiny
ID 247335

Na Platformie Zakupowej OpenNexus23 września 2019Szczegóły
HZR.231.121.2019

Antykorozja komory przyjęcia czyszczaka rurociągu R1
ID: 247314

Na Platformie Zakupowej OpenNexus5 września 2019Szczegóły
HZR.231.51.2019

Przebudowa infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży
ID: 246711

Na Platformie Zakupowej OpenNexus3 września 2019Szczegóły
HZR.231.50.2019

Przebudowa infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu
ID: 246658

Na Platformie Zakupowej OpenNexus3 września 2019Szczegóły
HZR.231.141.2019

Wykonanie wraz z montażem kontenerowych pomieszczeń socjalnych do części „A” w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce
ID: 246462

Na Platformie Zakupowej OpenNexus9 września 2019Szczegóły
HZR.231.69.2019

Zwiększenie możliwości wydawczych ON B0 na terminal autocysternowyy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
(ID 246408)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.80.2019

Remont infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu
(ID 246195)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.131.2019

Remont/antykorozja rurociągów armatury i urządzeń technologicznych oraz tacy betonowej pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
ID: 246110

Na Platformie Zakupowej OpenNexus21 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.104.2019

Zadanie nr 1: Remont obwałowań zbiorników grup nr I, II w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
Zadanie nr 2: Remont obwałowań zbiorników grup nr III, IV i V w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
ID: 245783

Na Platformie Zakupowej OpenNexus28 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000022.2019

"Dostawa sprzętu sieciowego, instalacja oraz konfiguracja sieci ochrony technicznej"
(ID 245523)

Forma papierowa27 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.52.2019

Zadanie nr 1 – „Remont budynku socjalnego na części B”
Zadanie nr 2 – „Remont budynku lokomotywowni na części C”
Zadanie nr 3 – „Remont budynku warsztatowego na części B”
na terenie Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu
ID: 245329

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.106.2019

Zadanie nr 1: Włączenie do systemu e-Strażak monitorowania stanu stałego urządzenia gaśniczo - zraszaczowego w części C BP 21” Zadanie nr 2: Włączenie do systemu e-Strażak monitorowania stanu oczyszczalni wód opadowych i roztopowych w części C BP 21 (ID 245164)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-34-2019

Naprawa powierzchni malarskich zbiorników T03, T04,T06 i T08 w BP nr 21 w Dębogórzu

Forma papierowa23 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.129.2019

Remont i antykorozja konstrukcji wiaty stalowej nalewaków autocysternowych wraz z rurociągami, osprzętem oraz pomostami obsługowymi w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
(ID 243957)

Na Platformie Zakupowej OpenNexus27 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.71.2019

Przebudowa wagi kolejowej w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu
ID: 243917

Na Platformie Zakupowej OpenNexus23 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000053/19

Modernizacja systemu monitoringu przecieków w zbiornikach od 1 do 13 w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Forma papierowa23 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.96.2019

Naprawa dachu w budynku warsztatu na terenie Bazy Adamowo – roboty budowlane. Plan Remontów 2019. R-19/098
ID 239112

Na Platformie Zakupowej OpenNexus21 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.44.2019

Przebudowa kanalizacji ścieków bytowych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
ID: 238723

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 sierpnia 2019Szczegóły
HZR.231.99.2019

Wykonanie remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w Bazie paliw nr 1 w Koluszkach
ID: 238642

Na Platformie Zakupowej OpenNexus30 sierpnia 2019Szczegóły
HZP-231-000041/19

Modernizacja samoobsługowego frontu autocysternowego w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Forma papierowa23 sierpnia 2019Szczegóły
HZU.231.000011.2019

Remont armatury zbiornikowej zbiorników magazynowych w BP nr 11 w Zamku Bierzgłowskim.
ID 235404

Na Platformie Zakupowej OpenNexus26 sierpnia 2019Szczegóły

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane