Wyróżnienie dla PERN

Tomasz Paszkiewicz, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i BHP, reprezentował PERN S.A. podczas uroczystej gali III Forum Przemysłowego w Karpaczu, na której zostały wręczone Nagrody Forum Przemysłowego dla najlepszych inwestycji oraz inwestorów 2017.

Kapituła składająca się z ekspertów i przedsiębiorców przyznała wyróżnienie naszej Spółce za najlepsze inwestycje w 2017 roku w kategorii spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Wręczona nagroda jest uznaniem za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN S.A., a przede wszystkim za oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego – wiodącego przedsięwzięcia energetycznego służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl