Podpisano porozumienie społeczne w OLPP

23 listopada 2017 roku zostało podpisane Porozumienie Społeczne regulujące sferę praw pracowniczych w związku z połączeniem OLPP i PERN.

Podczas uroczystego podpisywania Porozumienia stronę Pracodawcy reprezentowali: Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN SA, Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu OLPP i Mateusz Wodejko – Członek Zarządu ds. finansowych OLPP. Po stronie społecznej Porozumienie podpisali Przedstawiciele wszystkich Organizacji Związkowych działających przy OLPP.

„Negocjacje zapisów umowy społecznej nie były łatwe, ale udało się osiągnąć Porozumienie. Jest to widoczny dowód na to, że warto rozmawiać i że te rozmowy przynoszą owoce, takie na które czekają Pracownicy.” – powiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu OLPP.

Najważniejsze korzystne rozwiązania dla Pracowników OLPP w okresie obowiązywania w/w Porozumienia to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 rok, która zostanie wypłacona do końca grudnia br., gwarancja wydawania bonów świątecznych czy też wypłaty dodatku stażowego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl