Pomoce dla szkół od PERN z okazji 100. rocznicy niepodległości

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości PERN S.A. przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych zaangażował się w projekt edukacyjny skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych. Przygotowane zostały wystawy edukacyjne pt.: „W drodze do niepodległości” oraz plansze nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Plansze edukacyjne prezentują najważniejsze wydarzenia oraz sylwetki wybitnych Polaków, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zaprojektowane zostały w taki sposób, że do grudnia 2018 roku plansze służyć będą jako tradycyjny kalendarz, następnie po odcięciu kalendarium pozostaną na wyposażeniu szkoły jako pomoc dydaktyczna.

Aby otrzymać materiały edukacyjne dla szkoły lub zarezerwować wystawę należy wejść stronę www.dlaniepodleglej.pl i skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres info@dlaniepodleglej.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl