Portal Przewoźnika

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że PERN uruchomił nowe narzędzie dedykowane firmom transportowym, tj. Portal Przewoźnika.

Za pomocą nowej aplikacji Przewoźnik może m.in.:

  1. Zarządzać własną bazą danych kierowców i pojazdów.
  2. Przeglądać dyspozycje wydania wystawione dla kierowców Przewoźnika.
  3. Sprawdzać, którzy kierowcy Przewoźnika aktualnie realizują załadunek paliw.
  4. Przeglądać aktualną sytuację w poszczególnych bazach paliw, w tym planowane przerwy i ograniczenia w dystrybucji.
  5. Pozyskać raporty z pobytu kierowców w bazach paliw.

W celu uzyskania dostępu do platformy należy wypełnić „Wniosek o upoważnienie do reprezentowania przewoźnika” dostępny w zakładce CDOK/Dokumenty i instrukcje i wysłać jego oryginał na adres: Centralny Dział Obsługi Kierowcy, Baza Paliw nr 4 w Rejowcu, 62-093 Rejowiec.

Po otrzymaniu upoważnienia pracownik CDOK skontaktuje się z wskazaną w upoważnieniu osobą i przekaże szczegóły odnośnie dostępu i pracy w aplikacji.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi