Przeładunek paliw

W przygranicznych Bazach Paliw realizuje się przeładunki bezpośrednie oleju napędowego, gazu parafinowego, gazu płynnego oraz innych produktów ropopochodnych.

Przeładunek (LPG, Propylenu) odbywa się z wagonów szerokotorowych do wagonów o znormalizowanym rozstawie osi, a także autocystern lub też w relacji odwrotnej.

W Bazie Paliw w Dębogórzu jest realizowany przeładunek oleju napędowego (za pośrednictwem zbiornika) z transportu morskiego, zarówno w imporcie jak i eksporcie paliw.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi