Przeładunek paliw

W przygranicznych Bazach Paliw realizuje się przeładunki bezpośrednie oleju napędowego, gazu parafinowego, gazu płynnego oraz innych produktów ropopochodnych.

Przeładunek (LPG, Propylenu) odbywa się z wagonów szerokotorowych do wagonów o znormalizowanym rozstawie osi, a także autocystern lub też w relacji odwrotnej.

W Bazie Paliw w Dębogórzu jest realizowany przeładunek oleju napędowego (za pośrednictwem zbiornika) z transportu morskiego, zarówno w imporcie jak i eksporcie paliw.

PERN S.A.