Przeładunek ropy naftowej

Infrastruktura rurociągowa PERN S.A. połączona jest bezpośrednio z Naftoportem. Ma on duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tą drogą krajowe rafinerie mają możliwość uzupełnienia ropy naftowej w razie jakichkolwiek zakłóceń w dostawach surowca ze wschodu. Naftoport współdziała także z PERN S.A. w zakresie tranzytu ropy naftowej przez terytorium Polski.

Możliwości przeładunkowe Naftoportu wynoszą obecnie 34 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie. Zapleczem magazynowym oraz technologicznym urządzeń przeładunkowych nadmorskiego terminalu jest baza ropy naftowej w Gdańsku należąca do PERN S.A.

Podstawowe zalety Naftoportu w porównaniu z innymi portami Morza Bałtyckiego to przede wszystkim wysokie możliwości przeładunkowe, unikalna lokalizacja portu i bezpośrednie połączenie rurociągowe, które zapewnia rurociąg Pomorski. Te atuty powodują, że polska infrastruktura naftowa wykorzystywana jest do tranzytu surowca pochodzącego ze wschodu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!