4 zadania remontowe w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu – remont pomieszczeń stacji uzdatniania wody, dachu laboratorium, budynku pompowni przeciwpożarowej, budynku obsługi operatrów

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie nr 1 Remont pomieszczenia stacji uzdatniania wody w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 2 Remont dachu laboratorium w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 3 Remont budynku pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 4 Remont budynku obsługi operatorów w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

Numer postępowania:HZP-231-38/18
Termin składania ofert:7 maja 2018 10:00
Dokumenty do pobrania:16-04-2018-siwz-hzp-231-38-18.pdf
Kategoria zamówienia:Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl