Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazach Paliw nr 6, 9, 10, 14 i 15.

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazach Paliw nr 6, 9, 10, 14 i 15.

Numer postępowania:HZP-231-9/2018
Termin składania ofert:15 czerwca 2018 12:00
Dokumenty do pobrania:siwz-20180409-hzp-231-9-2018.pdf
20180413-zmiana-1-do-siwz-hzp-231-9-2018.pdf
20180417-wyjasnienia-nr-1-do-siwz-hzp-231-9-2018.pdf
20180419-modyfikacja-2-hzp-231-9-2018.pdf
20180423-wyjasnienia-2-do-siwz-hzp-231-9-2018.pdf
zmiana-terminu-skladania-ofert-hzp-231-9-2018.pdf
standardy-techniczne-systemow-automatyki-pern.pdf
20180517-wyjasnienia-nr-3-do-siwz-hzp-231-9-2018-1.pdf
20170718-dtr-flexicompt-aneks01-1.pdf
a.-monitorowanie-alarmow-kpi-v-1.2-1.pdf
a-polityka-alarmowania-v2.0-1.pdf
b-procedura-identyfikacji-alarmow-v1.9-1.pdf
b.-wsparcie-monitorowania-alarmow-v-1.2-1.pdf
c-procedura-racjonalizacji-alarmow-v1.9-1.pdf
d-procedura-projektowania-alarmow-v1.9-1.pdf
e-procedura-wdrazania-alarmow-v1.9-1.pdf
f-procedura-maskowania-alarmow-v1.9-1.pdf
g-procedura-usuwania-maskowania-alarmow-v1.9-1.pdf
karta-katologowa-flexicompt-1.pdf
modyfikacja-swiz-zmiana-terminu.pdf
20170718_DTR_FLEXICOMPT_Aneks01.pdf
Instrukcja-wypełnienia-wniosku-o-zgłoszenie-Kierowcy-do-CDOK-v2.0.pdf
oświadczenie-o-nieujawnianiu-informacji-poufnych.pdf
wyjasnienie-z-dn.24.05.2018-HZP_231_9_18.pdf
modyfikacja-i-wyjaśnienia-z-dnia-29.05.2018-HZP_231_9_2018.pdf
ZMIANA-TERMINU-SKŁADANIA-OFERT-I-WYJASNIENIA-2-Z-DNIA-29.05.2018R..pdf
20180606-wyjasnienia-i-modyfikacja-siwz-Z-DNIA-06.06.2018-HZP-231-9-2018.pdf
20180608-wyjasnienia-z-dnia-08.06.2018_HZP_231_9_2018.pdf
20180613-_HZP_231_9_2018-ZMIANA-TERMINU-SKŁADANIA-OFERT.pdf
Kategoria zamówienia:Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl