Dialog techniczny – Reimplementacja z podniesieniem wersji technicznej Centralnej Aplikacji Zbiornikowej

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Dialog techniczny - Reimplementacja z podniesieniem wersji technicznej Centralnej Aplikacji Zbiornikowej

Numer postępowania:
Termin składania ofert:19 sierpnia 2019 10:00
Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie-DT-CApZ-skan-1.pdf
DT-CAPZ-Ogłoszenie-Zał.-nr-1-Wzór-wniosku-o-dopuszczenie-do-dialogu-technicznego.docx
DT-CAPZ-Ogłoszenie-Zał.-nr-2-Wzór-wykazu-zrealizowanych-usług.docx
DT-CAPZ-Ogłoszenie-Zał.-nr-3-Oświadczenie-osoby-fiz.-o-nieujawnianiu-inform.docx
DT-CAPZ-Ogłoszenie-Zał.-nr-4-Oświadczenie-o-nieujawnianiu-inform.docx
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:

Wskazana data jest datą na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane