Łączność telefoniczna stacjonarna

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Łączność telefoniczna stacjonarna - Negocjacje z ogłoszeniem

Numer postępowania:HZR-231-65/18
Termin składania ofert:23 października 2018 12:00
Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie_o-Zakupie_20180928_HZR_231_65_18.pdf
Zmiany_do_Ogłoszenia_o_Zakupie_HZR_231_65_18.pdf
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:

Ww. termin jest terminem wyznaczonym dla Wykonawców do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl