Nadzór inwestorski – Budowa zbiorników w BP3, BP4, BP5, BP22, BP21

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach niżej wskazanych zadań inwestycyjnych:
Zadanie nr 1: „Budowa zbiornika magazynowego 10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”,
Zadanie nr 2: „Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”,
Zadanie nr 3: „Budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie”,
Zadanie nr 4: „Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”,
Zadanie nr 5: „Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”.

Numer postępowania:MIZW.231.5.2019
Termin składania ofert:11 grudnia 2019 10:00
Dokumenty do pobrania:MIZW_HZR_231_5_2019.pdf
191121_zmiana-do-SIWZ.pdf
191126_wyjaśnienia_1.pdf
191205_wyjaśnienia_2.pdf
191209_wyjaśnienia_3-3.pdf
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:
PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi